Thisted TIDLIG INDSATS

"Som far er man velkommen, men ikke inviteret"

Den sætning blev en øjenåbner for medarbejderteamet i Thisted Kommunes tilbud ’Familien i vækst’. De er nu i gang med at omlægge tilbuddet, så det i højere grad henvender sig til fædrene i de sårbare familier, der er kommer i tilbuddet.

Babysvømning og rytmik bliver rykket til et mere fædrevenligt tidspunkt fra 16-18. Der bliver tilknyttet en mandlig gruppeleder, som vil lave aktiviteter med fædre og børn. Det skriftlige materiale til familierne henvender sig både til den kommende mor og far og ikke kun til ’den gravide’.

Det er tre af de helt konkrete tiltag, Thisted Kommune har taget for at skabe bedre inddragelse af de fædre, der er tilknyttet sundhedsplejens tilbud Familien i Vækst. Et tværfagligt helhedsorienteret tilbud om individuel støtte og fælles aktiviteter for sårbare familier.

Teamet fra Familien i Vækst i Thisted: Mette Sloth, Marian Bak, Merethe Vinter og leder af sundhedsplejen Trine Troldborg. Kenneth Saugstrup Christensen, projektleder i Sundhedsafdelingen, er også med, men var ikke til stede.

– Egentlig er det jo ret banale ændringer, men gennem projektet med SUS er det blevet meget tydeligt for os, hvad der skal til. Vi var måske en lille smule selvfede, fordi vi i forvejen havde et forældrefokuseret tilbud. Men hold da op, hvor vi fik øje på vores egne huller (i forhold til fædreinddragelse, red.), det har været godt siger Merethe Vinter, sundhedsplejerske i Thisted Kommune.

Medarbejderteamet i Familien i Vækst deltager i projekt Til gavn for barnet (se boks). Her arbejder fem projekthold med at udvikle indsatser, der i højere grad imødekommer fædrene i sårbare småbarnsfamilier og aktiverer deres ressourcer til gavn for barnet. I Thisted har det ført til at medarbejderne ser med nye briller på deres tilbud.

Fik ny viden om fædrenes ønsker

– Vi har fået større viden om fædrenes behov og ønsker. Vi har hentet virkelig god viden i det forskningsnotat Center for Børneliv har udarbejdet som en del af projektet. Det bruger vi løbende også til at underbygge de tiltag, vi sætter i gang, siger Merethe Vinter.

Der er mange aktiviteter for mødre. Som far er du velkommen, men du er ikke inviteret.
Far i Thisted

Teamet har også – sammen med SUS – selv interviewet en gruppe fædre fra Familien i Vækst om deres ønsker  til de kommunale  tilbud og aktiviteter i sundhedsplejen.

– Noget af det vi hæftede os ved i analysen af interviewene, var at fædrene gav udtryk for, at de har følt sig velkomne, men ikke inviteret. Det kan ikke passe, det må vi gøre noget ved! Det er altid en fordel for barnet, at begge forældre er på banen, også selvom de måske ikke bor sammen.

Noget andet, der overraskede teamet var, at fædrene har et stærkt ønske om at blive mere inddraget.

– Det kom lidt bag på os, at fædrene gerne vil ’det hele’ – at de har lyst til at deltage i både individuelle tilbud, gruppetilbud og møder. De vil selvfølgelig gerne være en nærværende, deltagende og kærlig far. Men det er også blevet klart for os, at fædrene har brug for aktiviteter, så de kan danne netværk. Hvis de ikke bare skal være et appendiks til mor, skal de også have deres have deres egen platform, siger Merethe Vinther.

Gruppeforløb med mere fokus på far

Med afsæt i den viden ønsker  Familien i Vækst nu at sætte gang i et nyt ambitiøst gruppeforløb, som i højere grad matcher fædrene ønsker og behov. Forløbet består af 10-14 mødegange med et fast program – hver onsdag fra 16-18. Det indebærer blandt andet faglig undervisning om børn, parforhold og forældreskab samt gruppesamtaler om faderskab og personlige problemer. Det lægger op til, at fædrene og børn også mødes alene og laver aktiviteter ud af huset sammen med den nye mandlige gruppeleder. Og det indbefatter i det hele taget flere sociale aktiviteter – både for hele familien og for fædrene alene. Fx slutter alle mødegange med fællesspisning. Som led i forløbet skal medarbejderteamet på kursus i COS-P et forældreprogram primært til forældre med små børn, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder.

Jeg tror, at det er rigtig vigtigt med de sociale aktiviteter for fædrene. Min erfaring er nemlig, at hvis man har det sjovt, så har man også mere lyst til at møde op og til at lære.

Kenneth, far til 3, projektleder i Thisted Kommunes sundhedsafdeling og facilitator i de nye gruppeforløb målrettet fædre