ÅB januar 19 bornholm workshop-kopi

Forandring mod livskvalitet

SUS er i verden for at forbedre den. I tæt samspil med borgere og professionelle udvikler vi nye, stærke sociale løsninger.

Vores mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning. Fx fordi de mistrives, har et handicap eller psykiske vanskeligheder, står uden for arbejdsmarkedet eller har problemer med misbrug eller hjemløshed.

Vores tilgange og strategier varierer, men vi forsøger altid at skabe blivende forandringer for dem, indsatsen handler om, ved at styrke kvalitet og effektivitet i de systemer og civilsamfund, der omgiver dem.

Vi arbejder på tværs af fagområder og sektorer og involverer borgere og professionelle i engagerende og udviklende processer. Vi skaber resultater ved at kombinere viden om, hvad der virker, med nysgerrighed og mod til at eksperimentere.

SUS er et socialt projekt- og konsulenthus. Vi arbejder på et non-profit grundlag og er organiseret som en almennyttig forening. Vi samarbejder med og løser opgaver for et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde.

Læs om vores vidensfelter
Se eksempler på opgaver vi har løst
Det kan du bruge SUS til