ÅB januar 19 bornholm workshop-kopi

Forandring mod livskvalitet

SUS er i verden for at forbedre den. I tæt samspil med borgere og professionelle udvikler vi nye, stærke sociale løsninger.

Socialt Udviklingscenter SUS arbejder for at skabe sociale forandringer og bedre livsbetingelser for socialt udsatte og sårbare børn og voksne. Indenfor rammen af FN’s verdensmål har vi fokus på at fremme trivsel, lige muligheder og inddragelse. Så mennesker i en svær livssituation får størst mulig indflydelse på eget liv og bliver en del af et meningsfuldt fællesskab, der hvor de bor og lever.

Når vi skal finde nye løsninger, tager vi afsæt i den enkeltes ressourcer, relationer og viden. Vi giver stemme til dem, som har svært ved at blive hørt. Vi udfordrer systemer, der ikke fungerer, så flere får mulighed for at deltage aktivt og blive del af fællesskabet, lokalt og i samfundet generelt.

Vi arbejder på tværs af fagområder og sektorer, involverer borgere og professionelle som vidensaktører og medudviklere i engagerende processer. Vi sætter dagsordenen med anderledes perspektiver, når vi udvikler, analyserer, afprøver og forankrer – for at bidrage med løsninger til de udfordringer, der er i feltet. Vi deler gerne vores viden til gavn for det sociale område.

SUS samarbejder med et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde – både når vi løser opgaver på vegne af disse og i samarbejde med dem. Vi arbejder på et socialøkonomisk, nonprofit grundlag. Et evt. overskud geninvesteres i fortsat faglig udvikling på området.

Læs om vores vidensfelter
Se eksempler på opgaver vi har løst
Det kan du bruge SUS til