socialitnetnyhed 24. november 2015

Nyt tværkommunalt netværk om social IT

Arbejder du i en kommune med børn eller voksne med funktions­nedsættelser. Og er du optaget af, hvordan social IT kan gøre borgerne mere selvhjulpne – og samtidig understøtte og udvikle den professionelle praksis for medarbejderne i sociale tilbud? Så er det tværkommunale vidennetværk noget for dig.

I de seneste to år har SUS faciliteret et vidennetværk for medarbejdere i 20 udvalgte kommuner, der ønsker at øge livskvaliteten for mennesker med funktionsnedsættelser gennem brug af social IT. Det vil sige teknologi, der støtter brugerne i at kommunikere, indgå i sociale netværk, mestre hverdagen og lære nyt.

Vi har drevet netværket med støtte fra Helsefonden. Bevillingen udløber ved årsskiftet, men på opfordring fra kommunerne har vi besluttet at fortsætte netværket. Samtidig byder vi velkommen til resten af landets kommuner.

Hvem er netværket relevant for?

Netværket er for kommunale medarbejdere, der arbejder med social IT i forvaltningen.

Hvad arbejder vi med?

Det vrimler med teknologier, apps og programmer, og det kan være vanskeligt at holde styr på, hvad der er op og ned i det teknologiske felt. Derfor er et af netværkets formål at stille skarpt på de mest centrale og spændende tendenser for det sociale område. Det vil præge netværksmøderne i både form og indhold gennem inspirerende oplæg og hands-on oplevelser, der fokuserer på at koble teknologiens potentialer med viden om praksis.

Som deltager i netværket mødes du to gange om året med kollegaer fra hele landet. Programmet sammensættes fra gang til gang af SUS, som altid sigter efter at bryde formatet for traditionelle netværksmøder og arbejder med inspirerende, dynamiske og uformelle rammer. Værtskabet for møderne går på skift mellem de deltagende kommuner. På den måde kommer vi ud og ser noget nyt i hele Danmark.

Det får du

For et årligt medlemskab får din kommune:

  • 2 heldagsmøder med kollegaer fra hele landet – med fuld forplejning
  • Adgang til et aktivt online netværk og samarbejdsforum, der holdes i værk af SUS
  • Fleksibelt medlemskab, hvor en kollega altid kan deltage i stedet for dig
  • Teknologiske indspark gennem oplæg og hands-on oplevelser
  • Sparring på dine projekter, ideer og udfordringer.
  • Unik, faciliteret indsigt i andre deltageres erfaringer.

Pris

Pris pr. medlem: 5.900 kr.
Pris for to medlemmer: 8.850 kr.

Tilmelding

Du tilmelder dig netværket her.

Netværket mødes første gang den 4. maj 2016 – og igen den 5. oktober.

Læs mere om social IT i kataloget her, som vi har udgivet sammen med Living IT Lab.