robusthed-i-arbejdet-med-konflikter-og-vold 18. april 2016

Nyt temahæfte: Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

Vold som Udtryksforms nye temahæfte sætter fokus på robusthed på arbejdspladsen. Det kommer rundt om en række opmærksomhedspunkter og tiltag, man kan sætte i gang for at øge robustheden som led i arbejdet med at forebygge og håndtere trusler og vold.

Når man arbejder med mennesker, der kan reagere med trusler eller vold, er det vigtigt at være klædt bedst muligt på til mødet og de situationer, der kan opstå. En af måderne er at styrke arbejdspladsens – og dermed medarbejdernes robusthed.

Vold som Udtryksforms nye temahæfte  sætter fokus på robusthed i arbejdet med at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold. Hæftet præsenterer tre ‘rum’ med tilhørende strategier – i form af beskyttelsesfaktorer og tilpasningsprocesser – til at øge robustheden: Sammen med borgeren, Overgangsrummet og Restitutionsrummet.

3 rum med strategier

I det første rum er man sammen med borgeren. Her er fagligheden den væsentligste beskyttelsesfaktor. Det er også vigtigt at kunne aflæse sig selv, sine tanker og de impulser, der opstår i en voldsom situation. At man oplever meningsfuldhed i arbejdet og har etikken i orden er ligeledes en beskyttelsesfaktor.

Det andet rum er overgangsrummet. Det er her, man gør sig klar til dagens arbejde og lægger arbejdet fra sig, når man går hjem igen. Strategierne her kredser om briefing og debriefing. Det er også her, der bliver skabt læring på arbejdspladsen efter en voldsom episode.

Det sidste rum er restitutionsrummet. Forhåbentlig er det muligt at restituere på arbejdspladsen, men primært ligger det udenfor arbejdstiden. Kunsten er her at fokusere på andet end arbejde og lægge de måske bekymrende tanker fra sig.

I hvert af de tre rum angiver temahæftet handlemuligheder i forhold til den enkelte medarbejder, personalegruppen, ledelsen og organisationen.

Hans Old Jensen og Vold som Udtryksform (red.): Robusthed i arbejdet med konflikter og vold. Vold som Udtryksform, april 2016.

Download eller bestil temahæftet og de tilhørende tjeklister her (gratis).