Orion 17. april 2017 Foto: Enok Holsegård

Nyt temahæfte: Konflikthåndtering og voldsforebyggelse i Orion

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion i Hillerød har skabt et velfungerende leve- og arbejdsmiljø med deres tilgange og metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering. I et nyt temahæfte deler de deres erfaringer.

”Selv om mange beboere indimellem har et stort kaos i deres liv. Er det lykkes os – sammen og ved en vedvarende indsats – at undgå, at miljøet i Orion som helhed bliver råt. Hvis der er noget vi er stolte af, så er det nok det.”

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion i Hillerød arbejder vedholdende med at forebygge konflikter og vold. Deres fokus er på samme tid at skabe et godt levemiljø for beboerne, der har svære psykosociale vanskeligheder, og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, der ofte må navigere i beboernes kaos og afmagt.

Beboerne er sparringspartnere

I temahæftet Vold og magt – og når det ikke går så galt fortæller medarbejdere fra Orion om deres generelle og specifikke tilgange til konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Om, hvordan det er lykkedes at skabe et miljø, hvor vold og magt hører til undtagelserne.

Det handler blandt andet om at se beboerne som sparringspartnere. Om at bevæge sig væk fra at sætte grænser og statuere eksempler. Og om at prioritere læring og refleksion både før, under og efter en voldsom episode.

Til beskrivelserne hører også medarbejdernes refleksioner og eksempler på, hvordan tilgange og metoder konkret kommer til udtryk i hverdagen i Orion.

Et indlæg i den aktuelle debat

Vi  håber, at hæftet kan være til inspiration for andre botilbud, der arbejder med at skabe de bedst mulige leve- og arbejdsbetingelser for borgere og ansatte.

Hæftet er samtidig et vigtigt indlæg i debatten om forholdene i botilbud for mennesker med psykiske lidelser.

Hæftet Vold og magt - og når det ikke går så galt

Temahæftet er udgivet af Vold som Udtryksform, som er et landsdækkende initiativ under Socialt Udviklingscenter SUS.

Download eller bestil hæftet her.