vi-goer-det-sammen-493x622 6. marts 2015

Nyt temahæfte: Brugerinddragelse i forebyggelse af vold

At forebygge vold og trusler i sociale bo- og dagtilbud er en fælles interesser for ansatte og borgere. I temahæftet 'Vi gør det sammen!' fortæller 11 arbejdspladser om, hvordan de inddrager brugere og borgere i arbejdet med at forebygge konflikter og vold.

Ansattes arbejdsmiljø  og borgeres trivsel er to sider af samme sag. Derfor er det også oplagt at gå sammen om at forebygge konflikter og vold.

I temahæftet her fortæller 11 arbejdspladser – 10 bo- og beskæftigelsestilbud og et jobcenter – om, hvordan de arbejder med det. De griber det forskelligt an, men en fælles erfaring er, at når brugere og borgere mærker, at de bliver hørt, anerkendt og inddraget, opstår der færre konflikter og mindre vold.

SUS’ projekt Vold som Udtryksform har fortsat fokus på brugerinddragelse i forebyggelse af vold. Fra efteråret 2015 inviterer vi arbejdsmiljø­repræsentanter og ledere fra 12 arbejdspladser med i et udviklingsforløb med det fokus.

Hent temahæftet Vi gør det sammen! Brugerinddragelse i arbejdet med at forebygge konflikter og vold