Nyt samarbejde: Inkluderende partnerskaber for borgere med sindslidelse

Strong handshake with a nice blue sky backgroundProjekt Inkluderende Partnerskaber skal udvikle og forankre metoder til partnerskab mellem borgere med sindslidelse, brugerforeninger og de to kommuner – Lejre og Holbæk – der er med i projektet.  Formålet er at styrke hverdagslivet for borgere med sindslidelse.

Ligeværdigt udviklingsarbejde

Projektet ønsket i højere grad at gøre det muligt for mennesker med sindslidelse at indgå i ligeværdige og gensidige relationer med andre mennesker. Det handler både om fællesskaber og hverdagsaktiviteter sammen med andre og om at kunne bruge sine ressourcer i fx frivilligt arbejde.

Det skal opnås gennem et ligeværdigt udviklingsarbejde, hvor brugere, kommunale medarbejdere og brugerforeninger er sammen om at udvikle tilbuddene.

Fokus på netværksrådslagning og socialpædagogisk støtte

Projekt Inkluderende Partnerskaber vil udvikle og afprøve konkrete metoder. Der er to fokusområder:

  • Tilpasning og videreudvikling af metoden netværksrådslagning, som SUS har erfaringer med i forhold til flere grupper af borgere
  • Udvikling og supplering af kommunernes socialpædagogiske støtte.

Projektet er finansieret af 15 M-midler og løber frem til 2016.

Kontakt

[kontakt sma lbl]