Nyt projekt: Vidensbaserede indsatser for anbragte børn

Anbragte børn trives markant ringere end deres jævnaldrende og klarer sig dårligere både socialt og fagligt. Samtidig har tidligere anbragte ringere chancer for som voksne at få sig en uddannelse og er i større risiko for at ende uden for arbejdsmarkedet.

Men mange anbragte børn har et godt læringspotentiale. Både deres trivsel og faglighed kan forbedres. Spørgsmålet er hvordan?

Sammenhæng mellem viden og praksis

Projekt Vidensbaserede indsatser for anbragte børn vil undersøge, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem viden om, hvad der virker, når det gælder om at forbedre anbragte børns trivsel og faglige niveau, og praksis på sociale døgntilbud.

Projektet vil blandt andet udvikle et lettilgængeligt dokumentations­system, hvor indsatser og barnets faglige niveau og trivsel kan noteres. Tanken er, at anbringelsessteder skal kunne dokumentere, hvad de gør, og hvordan børnene har det og udvikler sig.

Egebækskolen er omdrejningspunktet

Omdrejningspunktet for projektet er Egebækskolen i Rudersdal Kommune. Her bor 16 børn på døgnafdelingen, og yderligere omkring 70 børn er tilknyttet skoledelen. Egebækskolen arbejder med en lang række forskellige indsatser fra lektiehjælp til videodokumentation af møder om barnet. Flere af disse indsatser indgår i projektet.

Projektet løber i første omgang til sommeren 2013. Det er finansieret af og gennemføres i samarbejde med TrygFonden.


Kontakt

[kontakt kn shs]