Udviklinghæmmet demens nyhed

Nyt projekt: Bedre støtte til udviklingshæmmede med demens

Et nyt projekt skal sikre bedre støtte til mennesker med udviklingshæmning, som får demens. Medarbejdere på kommunale bosteder skal kompetenceudvikles, og der skal der udvikles metoder til brug på tværs af sundheds- og socialområdet.

Antallet af ældre med udviklingshæmning og demens stiger, og der mangler viden om, hvordan man spotter begyndende tegn på demens og dermed sikrer, at de får den rette hjælp og støtte.

Det er baggrunden for et nyt projekt under Fremfærd Særlige Behov, som KL, Socialpædagogerne og FOA står bag. Projekt ’Ældre udviklingshæmmede med demens’ vil i samarbejde med en række bosteder og kommuner sætte fokus på tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af mennesker med udviklingshæmning.

Kortlægning af virksomme metoder

I forbindelse med projektet skal SUS og Københavns Professionshøjskole gennemføre en kortlægning af den aktuelt bedste viden om opsporing af og indsatser til mennesker med udviklingshæmning og demens. Kortlægningen skal  se på, om der er egnede undervisningskoncepter og -materialer på området. Og om kommunerne i højere grad kan koordinere indsatser og tilbud på tværs af sundheds- og socialområdet.

Kommuner og bosteder efterlyses

I forbindelse med projektet efterlyser KL, SL og FOA bosteder og kommuner, der har lyst til at afprøve metoder og indsatser, som kan bruges i hverdagen. Det kan fx være faste procedurer for observation og screening af borgerne eller metoder til konfliktnedtrapning.

Bosteder, der deltager i projektet, vil få mulighed for sparring og videndeling på tværs og være i tæt dialog med projektledere, SUS og Københavns Professionshøjskole og øvrige deltagende bosteder under hele forløbet. Deltagende kommuner vil få mulighed for at arbejde vidensbaseret med metoder og praksisser, der højner den social- og sundhedsfaglige indsats i forhold til målgruppen.

Projektet løber frem til foråret 2022, og vil også udvikle et inspirationsmateriale om opsporing og indsatser, der kan bruges af de kommuner og botilbud.

Læs mere om projektet og mulighederne for at være med på KL’s hjemmeside