Invitation: Netværk om voldsforebyggelse på specialskoler

Næsten tre ud af fire lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere på specialskoler er blevet slået på deres arbejde inden for det seneste år.

Både fysisk vold og trusler fylder meget i hverdagen på specialskolerne. Det viser en ny undersøgelse, der er gennemført som led i et forskningsprojekt på Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Arbejdsgivere og faglige organisationer nu inviterer otte specialskoler til at være med i et nyt netværk om voldsforebyggelse på specialskoler.

Erfaringsudveksling og faglig inspiration

I netværket kan skolerne udveksle erfaringer og få inspiration og faglige input om, hvordan volden og dens skadevirkninger kan forebygges. Målet er at udvikle og kvalificere det voldsforebyggede arbejde, til gavn for både medarbejdere og elever på specialskolerne.

Arbejdet i netværket tilrettelægges og ledes af chefkonsulent Bjarne Møller fra Socialt Udviklingscenter SUS og projektleder Lise Keller fra Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning / Social & Sundhed.

Hent pressemeddelelse og invitation til at deltage i netværket på www.arbejdsmiljoweb.dk/specialskoler