pexels-andrea-piacquadio-3830745 Nyhed Andrea Piacquadio/Pexels

Nyt, ambitiøst tiltag vil styrke unge anbragtes netværk

Anbragte børn og unge får nu hjælp og støtte til at danne betydningsfulde relationer og skabe robuste netværk, mens de er anbragt. SUS gennemfører og er hovedansvarlig for projektet

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, oplever ofte et fravær af netværk og relationer, som kan støtte og holde hånden under dem, når de skal begynde at stå på egne ben som 18-årige.

Mens andre unge kan får hjælp og støtte fra forældre til hverdagens udfordringer, mangler tidligere anbragte unge dette sikkerhedsnet og er i langt højere grad overladt til sig selv. De manglende netværk og relationer har stor betydning for de unges videre liv. Forskning viser, at fraværet af netværk kan sætte negative spor både i de unges skole-, fritids-, uddannelses- og arbejdsliv.

Nu vil et nyt stort projekt række hånden ud til anbragte børn og unge, så de får hjælp og støtte til at danne betydningsfulde relationer og skabe robuste netværk, allerede mens de er anbragt.

Samtidig vil de opholdssteder og institutioner, børnene og de unge bor på, få støtte til at styrke deres særlige rolle i at understøtte de anbragte børn og unges opbygning af et sikkerhedsnet, som også er der, når man er blevet 18 år og skal klare sig selv.

Bag projektet står Egmont Fonden, Socialt Udviklingscenter SUS, LIVSVÆRK, KFUM’s Sociale Arbejde og Jysk Børneforsorg/Fredehjem i samarbejde med De Anbragtes Vilkår.

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden, der bidrager til projektet med i alt 3.115.695 kroner, glæder sig til, at projektet går i luften:

”At flytte fra en anbringelsesinstitution er et afgørende tidspunkt for en ung og en udfordring for mange, der har et spinkelt netværk. Vi håber, at indsatsen vil bidrage til at udvikle, afprøve og sprede ny praksis på døgninstitutioner og opholdssteder, som kan styrke anbragte unges netværk efter anbringelsen og dermed også øge deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Unge står i centrum

Projektet vil løbe i tre år og drives og gennemføres af Socialt Udviklingscenter SUS som hovedansvarlig.

I løbet af projektet vil der blive udviklet og afprøvet metoder, indsatser og redskaber på i alt seks opholdssteder for børn og unge i alderen 12 til 22 år. Alle dele af processen vil foregå i aktivt samarbejde med både medarbejdere og børn og unge på opholdsstederne. Derudover vil De Anbragtes Vilkår bidrage med unge erfaringseksperter, der selv har været anbragt.

Inddragelse af børn og unge står stærkt i centrum for projektet. Vi kommer til at involvere både tidligere anbragte unge som erfaringseksperter og nuværende anbragte børn og unge fra de seks opholdssteder. For de indsatser, vi skal udvikle sammen, handler jo om dem,” siger Jørgen Anker, projektchef i Socialt Udviklingscenter SUS.

I sidste fase af projektet vil samarbejdsparterne så implementere og sprede de tiltag, der har vist sig at have størst effekt og virker bedst.

Det stærke fokus på at inddrage unge glæder De Anbragtes Vilkår.

”Vi skal lytte til dem, som har de levede erfaringer med, hvad der sker, når ”systemet” slipper en, hvis vi vil finde bedre måder til at sikre, at alle anbragte kommer godt ind i voksenlivet. I De Anbragtes Vilkår glæder vi os til at bidrage med vores viden om, hvordan man kan gøre det i praksis,” siger David Adrian Pedersen, formand i De Anbragtes Vilkår.

Stærke tværgående kræfter

I Jysk Børneforsorg/Fredehjem ser man frem til samarbejdet og til at få mere skabt viden.

”Vi står bag tilbud til udsatte børn og unge. Dette gælder blandt andet anbragte unge, der skal ud og stå på egne ben. Disse unge står i en særlig sårbar situation, idet de mangler støtte og netværk. Vi har i den grad brug for mere viden til at løfte disse unge sikkert ind i voksenlivet,” siger generalsekretær Poul Erik Clausen fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Det budskab er KFUM’s Sociale Arbejde enig i:

”Anbragte unge har ofte en svær overgang til voksenlivet. Vi vil give alle et fællesskab at læne sig op ad og ind i. Nu skal vi finde de bedste løsninger for de enkelte unge, så de kommer godt ind i voksenlivet, og vi kan udleve Børnene Først. Det glæder jeg mig til”, siger udviklingschef Michael Aagaard Seeberg fra KFUM’s Sociale Arbejde.

Generalsekretær i LIVSVÆRK, Ebbe W. Lorenzen, deler begejstringen for projektet.

”I LIVSVÆRK har vi længe været optaget af, at vores unge får tilbudt langt stærkere støtte og hjælp i overgangen til et selvstændigt liv, og her er kontinuerlige relationer et helt centralt element. Alle unge, uanset baggrund, har brug for en ven, en voksen, et netværk i denne del af livet, hvor man skal stå på egne ben. Men alt for mange unge med anbringelsesbaggrund står alene, når anbringelsen ophører. Vi er derfor enormt begejstrede for netop dette samarbejdsprojekt, da det bygger på stærke faglige tværgående kræfter og da vi tror på, at vi gennem inddragelse af de unge selv kan nå frem til nye måder at etablere vedvarende relationer på for de unge, som rækker ud over anbringelsen og videre ind i voksenlivet,” siger Ebbe W. Lorenzen.

Projektet vil løbe fra januar 2022 til december 2024.