Sunflower 16. oktober 2018

Nye redskaber til at øge trivsel og tryghed på botilbud

Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og redskaber til samarbejdet med borgerne.

Film, dilemmakort og drejebøger til møder om forebyggelse. SUS har for Socialstyrelsen udarbejdet en række materialer, der kan være med til at forebygge voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Materialerne er udviklet med afsæt i Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder. Socialstyrelsen har også netop udgivet en pixi-udgave (‘Kort og klart’) af retningslinjerne og en folder med oversigt over de 11 retningslinjer.

Brug redskaberne  i personalegruppen og  til samarbejdet med borgerne. Hent dem her.

Film

Filmen introducerer til de nationale retningslinjer, og hvordan man kan forebygge voldsomme episoder. I filmen fortæller ledere og medarbejdere om deres erfaring med at styrke trivsel og tryghed og derved forebygge voldsomme episoder. Filmen kan anvendes af både borgere og medarbejdere indenfor alle målgrupper på socialområdet.

Retningslinjerne – Kort og klart

Et letlæst overblik over retningslinjerne og hovedpointer. Der er også udgivet en folder med en oversigt over de 11 retningslinjer. Hent dem her:

Kort og klart – Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse”.

Oversigt over de 11 retningslinjer – Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse”.

Dilemmakort

Dilemmakortene kan bruges som støtte til, at borgere, pårørende og medarbejdere sammen kan tale om nogle af de dilemmaer og konflikter, der kan opstå i samarbejdet. Ved at give mulighed for fælles dialog og refleksion over konfliktfyldte situationer kan man opnå indsigt i hinandens perspektiver.

Hent dilemmakort inkl. vejledning.

Drejebøger til møder om forebyggelse

Ved at drøfte de nationale retningslinjer kan medarbejdere og ledelse  få kendskab til retningslinjerne og blive inspireret til at arbejde med at fremme trivsel og tryghed, og forebygge voldsomme episoder.  Der er derfor udgivet en drejebog for et personalemøde om retningslinjerne.

Hent “Drejebog til personalemøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder”.

Et fællesmøde for borgere, pårørende og medarbejdere kan bruges til at orientere om retningslinjerne og til at inddrage borgere og pårørende i arbejdet med at skabe mere trivsel og tryghed for alle. Der er lavet en en guide til, hvordan et sådant fællesmøde kan foregå.

Hent “Drejebog til fællesmøde om trivsel og tryghed”.