Udviklingsarbejde om brugerindflydelse

Over det næste lille år skal 16 medarbejdere og brugere fra seks organisationer hver for sig og sammen udvikle ny metoder til at skabe øget brugerindflydelse for socialt udsatte mennesker.

Metoderne er særligt målrettet hjemløse, sårbare ældre og mennesker med udviklingshæmning.

Udviklingsarbejdet blev sat i gang med en studie- og inspirationstur til i London og Manchester i efteråret 2012.

Sidst på året mødtes deltagerne igen på camp i Kerteminde. Med baggrund i erfaringer fra deres egen praksis og med inspiration fra England, gik de her i gang med at udvikle metoder, som de i de kommende måneder skal arbejde videre med og afprøve hjemme  på deres respektive arbejdspladser.

Metoderne vil blive beskrevet og samlet i et ‘katalog’ til inspiration for andre.

Metodeudviklingen finder sted som en del af projekt Platform for brugerindflydelse.

Her er organisationerne

De seks organisationer, der er med i udviklingsarbejdet, er:

Plejehjemmet Danahøj i Aalborg
Ældre Sagen
Organisationen Nordhøj i Kolding – dagtilbud til mennesker med udviklingshæmning
ULF-Ungdom – Udviklingshæmmedes Landsforbunds ungdomsafdeling
Overførstergården i Gentofte – et tilbud til mennesker, der er hjemløse
SAND – de hjemløses landsorganisation

Kontakt

[kontakt mt]