vold-som-udtryksform-case2 26. januar 2018

Nye arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse – for kommunale forvaltninger og skoler

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og vold? Og til at lære af de voldsomme episoder? Nu har I chancen for at deltage i et gratis udviklingsforløb.

Vold som Udtryksform etablerer i 2018 to arbejdspladslaboratorier med fokus på udvikling og videndeling:

  • Arbejdspladslaboratorium for kommunale socialforvaltninger, jobcentre, børne- og familieforvaltninger m.fl. (sagsbehandlere, socialrådgivere, jobkonsulenter m.fl.)
  • Arbejdspladslaboratorium for folkeskoler og specialskoler.

Arbejdspladslaboratorierne tilrettelægges som udviklingsforløb med fire samlinger over ca. syv måneder.

Forløbene henvender sig til ledere/afdelingsledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker hjælp og støtte til at udvikle og arbejde med at forebygge konflikter og vold.

Indhold

Målet med arbejdspladslaboratorierne er at etablere et forum på tværs af arbejdspladser, hvor deltagerne bliver inspireret til at tage nye initiativer i det voldsforebyggende arbejde. For at skabe størst mulig tryghed og trivsel for både borgere, elever og ansatte.

På arbejdspladslaboratorierne vil vi afprøve og kvalificere metoder, værktøjer og tilgange til forebyggelse, håndtering og læring i forbindelse med trusler og vold.

Konsulenter fra Vold som Udtryksform tilrettelægger og understøtter forløbet.

Efter hvert laboratorium formidler vi erfaringerne til andre arbejdspladser på voldsomudtryksform.dk og via artikler mv.

Tid og sted

Udviklingsarbejdet foregår på og mellem fire samlinger centralt i landet.

Arbejdspladslaboratorium for kommunale forvaltninger:
9.-10. april / 18. juni / 26. september / 3. december 2018 – i Nyborg

Arbejdspladslaboratorium for skoler:
5.-6. september / 26. november / 30. januar 2019 / 21. marts 2019 – ved Middelfart.

Mellem samlingerne er der mulighed for rådgivning og sparring fra Vold som Udtryksforms konsulenter.

Krav til deltagerne

Hver arbejdsplads deltager med to ansatte – en leder og en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

I forpligter jer til at deltage i hele forløbet og tage aktivt del i udviklingsarbejdet både på og mellem samlingerne. I skal have lyst til at dele jeres erfaringer med voldsforebyggelse – og villige til også at formidle erfaringerne fra arbejdspladslaboratoriet til andre arbejdspladser.

Inden starten vil vi bede jer svare på et kort spørgeskema om forekomst af vold og jeres udfordringer med konflikter og vold.

Det er gratis at deltage i udviklingsforløbet. I betaler selv for transport og eventuelle udgifter til vikarer.

Vil I være med?

Ønsker I at være med i et arbejdspladslaboratorium, så send en mail til Birgitte Bækgaard Brasch, bbb@sus.dk.

  • Fortæl kort om jeres motivation og interesse for at være med. Herunder et par linjer om jeres arbejdsmiljøudfordringer i relation til konflikter og vold.
  • Skriv hvem der skal deltage. Navn, titel og arbejdsplads, telefon og mail på de to deltagere.

Arbejdspladslaboratorium for kommunale forvaltninger – søg senest den onsdag den 28. februar.

Arbejdspladslaboratorium for skoler – søg senest torsdag den 25. maj.

I får svar på, om I er udvalgt til at være med, ca. 14 dage efter ansøgningsfristen. Vi sammensætter laboratorierne ud fra arbejdspladsernes behov og geografisk spredning.