Ny undersøgelse: Koordinering og samarbejde om borgere med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse samarbejde og koordination

Hvilke redskaber findes der til at støtte koordination og samarbejde i forhold til mennesker med sindslidelse og misbrug? Hvordan bruger kommunerne og regionerne redskaberne? Og hvilke redskaber har størst potentiale til at støtte koordineringen af den samlede indsats?

Det er de tre hovedspørgsmål i SUS’ landsdækkende undersøgelse om samarbejde og koordinering af indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug. Undersøgelsen blev gennemført i 2012 og er finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Øget fokus på koordinering

Mennesker med både sindslidelse og misbrug har ofte brug for flere støtteindsatser og tilbud – på tværs af regioner og kommuner.

– SUS tog initiativ til undersøgelsen, fordi vi tidligere har afdækket, at især de mest udsatte borgere ofte oplever at blive tabt i systemet, når der er flere indsatser samtidig, eller når de overgår fra et tilbud til et andet, fortæller projektleder Louise Boye Larsen og uddyber:

– Der er øget fokus på koordinering, og vi samarbejder med stadig flere kommuner om at udvikle og implementere redskaber til koordinering på en række områder, bl.a. til udsatte borgere, der ofte er i kontakt med både den regionale psykiatri og kommunale tilbud. Meget tyder på, at der er behov for en forbedret koordineret indsats. Og hvis indsatsen skal forbedres, så er der brug for mere viden om de redskaber, der allerede er i brug.

Fire redskaber med særligt potentiale

Undersøgelsen afdækker i alt 14 koordineringsredskaber – sundhedsaftaler, behandlingsplaner, handleplaner mv. – der kan bruges til at understøtte den koordinerende indsats for borgere med sindslidelse og misbrug.

Særligt fire koordineringsredskaber har potentiale i forhold til at styrke indsatsen:

  • PSP-samarbejdet – samarbejdet mellem politi, sociale myndigheder og psykiatrien
  • Behandlingsplanen for misbrugsbehandling
  • Den sociale handleplan
  • Koordinatorer i hhv. kommuner og regioner.

Kan ikke stå alene

Koordineringsredskaberne kan ikke stå alene, understreger Louise Boye Larsen:

– Det er vigtigt, at der er særligt fokus på overgange mellem sektorer – fx når en borger udskrives til egen bolig. Og det er vigtigt, at der er en tydelig opgave- og ansvarsfordeling og forpligtende rammer for samarbejdet. Undersøgelsen viser også, at man med fordel kunne styrke videndelingen mellem kommuner og regioner. De mangler ofte kendskab til hinandens fagområder og handlemuligheder.

Hent rapporten Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Kontakt

[kontakt lbl]