brugernes-oplevelse 1. juni 2016

Ny undersøgelse: Brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

Får borgere med sindslidelse tilstrækkeligt udbytte af hjælpen fra fx støtte-kontaktperson eller mentor? Og er kommunens tilbud om støtte indrettet, så det hænger sammen og giver mening? SUS har for Rådet for Socialt Udsatte undersøgt, hvordan borgere i tre kommuner oplever de psykosociale tilbud.

Langt de fleste brugere af psykosociale tilbud oplever at den hjælp, de får fra kommunen, svarer til deres ønsker og behov. Men der er stadig plads til forbedring.

Det viser en undersøgelse, som SUS har gennemført for Rådet for Socialt Udsatte.

Det er ikke nødvendigvis kvalitet at være sammen med andre med psykiske lidelser, hvis der ikke er noget ud over det at være fælles om.

Bruger i undersøgelsen

Brugernes stemme er helt central for at finde ud af, hvad der sker på området, og hvordan hverdagen og livet generelt ser ud for brugere af de psykosociale tilbud. Derfor har Rådet med undersøgelsen sat fokus på, hvad brugerne selv oplever som kvalitet, og om de reelt set oplever denne kvalitet i den psykosociale støtte, de modtager. Støtten  kan eksempelvis dreje sig om at få bistand fra en støtte-kontaktperson eller en mentor til at klare de daglige gøremål og til at komme tættere på en selvstændig tilværelse og få øget livskvalitet.

Fokus på recovery

Undersøgelsen fandt sted i tre kommuner: Gladsaxe, Faaborg-Midtfyn og Holstebro. Den omfattede 199 borgere, som modtager en eller flere psykosociale indsatser fra kommunen. Omdrejningspunktet for undersøgelsen var, om kommunernes  overordnede recovery-orienterede værdier og strategier også viser sig i praksis og på en måde, som brugerne oplever som vedkommende og understøttende.

(Det er vigtigt) at min mentor har nogle forventninger til mig og stiller/fastholder nogle krav ud fra ønsker, jeg selv har givet udtryk for. Da jeg har svært ved at handle.

Bruger i undersøgelsen

Undersøgelsen satte fokus på fem temaer: Værdighed, selvstændighed og inddragelse; relationer til hhv. fagpersoner, familie, venner og netværk; fleksibilitet; sammenhæng og livskvalitet.

Brugerne er generelt godt tilfredse

Helt overordnet vurderer brugerne, at den hjælp de får fra kommunen, svarer til deres ønsker og behov. De unge brugere (under 30 år) er mindst positive i deres vurderinger. Det handler bl.a. om det skift, der sker i mange kommuner, når en borger fylder 30 år. Så overgår man til en anden afdeling i kommunen, hvor tilbuddene er anderledes.

– Undersøgelsen viser en forholdsvis positiv oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser. Det er der naturligvis grund til at glæde sig over. Undersøgelsen viser også, at den enkelte bruger har individuelle ønsker og behov, som netop skal mødes individuelt og fleksibelt. Det vil derfor være interessant at få en debat om, hvordan man bedre tilpasser de psykosociale indsatser til hver enkelt bruger. Og her er der brug for særlig opmærksomhed på de unge, siger chefkonsulent Vibeke Weigelt fra SUS, som har stået for undersøgelsen.

Undersøgelsen er en pilotundersøgelse, der skal bidrage til at bane vejen for en mere systematisk inddragelse af brugerne i udviklingen af de psykosociale tilbud.

Undersøgelsen kan blandt andet bruges af kommuner, styrelser, ministerier og brugergrupper.

Læs om undersøgelsen i årsrapporten fra Rådet fra Socialt Udsatte (kap. 6)
Hent rapporten: Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser