Ny rapport: Netværksdannelse og deltagelse i et forandringsperspektiv

Ny rapport om erfaringerne fra projekt Innovationsplatforme. Projektet arbejdede med brugerdreven idegenerering gennem 3 metoder: fremtidslab, borgerstyrede budgetter og madborgerskab.

Frise_Evalueringsrapport_trykklar_210x297mm_pdfHvordan kan udsatte borgere, lokalsamfund og kommunen arbejde sammen om at udvikle nye initiativer, og hvordan kan vi skrue op for borgernes deltagelse?

Det spørgsmål var i fokus i projekt Innovationsplatforme, hvor vi sammen med Næstved, Kolding, Odense, Vallensbæk og København Kommuner har arbejdet med tre metoder:

Fremtidslab, hvor man sammen konstruerer fiktive personer, der giver deltagerne mulighed for at distancere sig fra egne problemer, og dernæst arbejder med at udvikle ideer.

Borgerstyrede budgetter, hvor borgere i et boligområde udvikler ideer til gavn for lokalsamfundet og stemmer om, hvad pengene på borgerbudgettet skal gå til.

Madborgerskab, hvor borgere, der gerne vil udvide deres lokale netværk, laver mad og spiser sammen. Og sideløbende udvikler ideer i workshops.

Deltagelse og netværk

Metoderne skulle give deltagerne nye sociale redskaber og understøtte, at de opbyggede ressourcer ved at skabe mulighed for deltagelse og mulighed for at danne nye netværk.

Der var to målgrupper: enlige forsørgere med børn og tidligere straffede unge. De var aktører i de tre innovationsplatforme, der på forskellig vis var med til at øge deltagerne sociale kapital gennem ideudvikling.

Evalueringsrapport

Sammen med Center for Socialt Entreprenørskab på RUC og FriSe har vi netop udgivet evalueringsrapporten Et spørgsmål om netværksdannelse og deltagelse i et forandringsperspektiv.

Her kan du læse mere om projektet og udviklingen af de tre innovationsplatforme. I rapporten finder du trin  for trin-guides til de tre metoder, baggrunden for metodeudviklingen, projektets resultater og en teoretisk perspektivering om netværksdannelse og social kapital.