risikovurdering_en-introduktion 26. maj 2015

Ny publikation: Risikovurdering – en introduktion

Temahæftet handler om risikovurdering i det voldsforebyggende arbejde. Det har fokus på, hvordan personalet i sociale tilbud kan inddrage borgerne mest muligt risikovurderingen.

Risikovurdering på sociale tilbud handler både om at sikre de ansattes tryghed og sikkerhed og om at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne, så de mestrer hverdagen bedst muligt.

Temahæftet giver en introduktion til risikovurdering. Det har fokus på, hvordan personalet kan inddrage borgerne i arbejdet gennem dialog og redskaber, der tager afsæt i tryghed, mestring og selvindsigt.

Hæftet præsenterer nogle af de mest anvendte redskaber til risikovurdering og giver eksempler på, hvordan sociale tilbud bruger dem i praksis. På Vold som Udtryksforms hjemmeside kan du finde flere eksempler.

Temahæftet bygger på publikationen Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse, som Vold som Udtryksform udgav sidste år.

Risikovurdering – en introduktion. Vold som Udtryksform, 2015. 16 sider.