unge i gang nyhed

Ny metode: Udsatte unge som ligeværdige samarbejdspartnere i udvikling af nye indsatser

Flere og flere peger på, at vi er nødt til at lytte mere til de unge, hvis kurven skal knækkes og antallet af udsatte unge bringes ned. Ny metode fra SUS viser vejen til at involvere unge med brugererfaring som ligeværdige eksperter og give dem reel indflydelse på udformningen af det støttesystem, der skal hjælpe dem, men som ofte ikke virker efter hensigten.

Vi bliver ofte berørt af sårbare eller udsatte unge, som står frem med deres fortællinger om hjælp eller indsatser, der ikke slår til. Det skaber empati og indignation, og de enkelte historier kan være med til at bane vejen for forbedringer.

I SUS arbejder vi med, hvordan vi systematisk kan samarbejde med udsatte og sårbare unge, når vi arbejder med at styrke og forbedre den indsats og de livsbetingelser, de unge mødes af. På den måde kommer de enkelte fortællinger ikke til at stå alene. I stedet bliver de unge involveret i at omsætte fortællingerne til viden og i, sammen med praktikere og fagfolk, at omsætte den viden i ny og bedre praksis.

De unge ved noget vigtigt

I et nyt inspirationskatalog ’Unge som erfaringseksperter’ beskriver vi vores metode til involvering og samskabelse. Inspirationskataloget er udarbejdet på baggrund af et samarbejde med Bikubenfonden, hvor vi har involveret en række tidligere anbragte unge i at skabe viden om livet mellem anbringelse og eget hjem, og om det, de unge har brug for i den periode af livet.

Vi håber, at den metode, vi har udviklet, kan inspirere andre til at involvere unge, så de i højere grad bliver ligeværdige vidensaktører i udviklingen af velfærdssamfundet

Vibeke Normann Andersen, direktør i SUS

Udsattes stemmer rummer vigtig viden, som skal fylde på lige fod med viden fra praksis og forskning. Det er der behov for, hvis vi skal finde nye løsninger, der skaber bedre vilkår bl.a. for udsatte unge. Derfor arbejder vi i SUS med at involvere udsatte unge i at skabe fælles valid viden på baggrund af deres konkrete erfaringer.

”Vi håber, at den metode, vi har udviklet, kan inspirere andre til at involvere unge, så de i højere grad bliver ligeværdige vidensaktører i udviklingen af velfærdssamfundet,” siger direktør Vibeke Normann Andersen.

En metode til involvering

Metoden beskriver fire grundlæggende principper for involvering: At forskyde magten, at gå fra fortælling til viden, at samskabe og at skabe gennemsigtighed i processen.

Desuden beskriver vi fire faser i en involveringsproces: Fra forberedelse over vidensudvikling med unge, til kollektiv vidensudvikling, hvor flere slags viden bliver bragt ligeværdigt i spil, og til sidst fokusering og handling. For hver fase beskrives en række centrale elementer, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Til at konkretisere elementer og pointer bruger vi eksempler fra processen med tidligere anbragte unge, som SUS har gennemført sammen med Bikubenfonden.

Inspirationshæftet har særligt fokus på unge. Men metoden kan bruges i indflydelsesprocesser med mennesker i andre aldersgrupper og udsatte positioner.

Hent inspirationshæftet (pdf): Unge som erfaringseksperter – inspiration til involvering og samskabelse 

Bestil inspirationshæftet her