Norge skal lære af danske erfaringer med ’bedre tværfaglig indsats’ for udsatte børn og unge

Helsedirektoratet i Norge vil inspirere landets kommuner til at bruge en variant af den danske BTI-model (Bedre Tværfaglig Indsats) i arbejdet med udsatte børn og unge. Direktoratet har inviteret en række kommuner til at være med til at udvikle og tilpasse modellen til norske forhold.

Seniorrådgiver Guri Sæther fra Helsedirektoratet understreger, at modellen vil bygge videre på det arbejde, som allerede er i gang for udsatte børn og unge.

– Det nye og spændende med denne model (BTI-modellen) er, at man kommer tidligt i kontakt med forældrene. Modellen er med til at styrke forældrestøtten, siger hun.

Hver fjerde kommune i Danmark bruger BTI-modellen

BTI-modellen er udviklet af Socialt Udviklingscenter SUS og Muusmann for Servicestyrelsen.

Hver fjerde kommune i Danmark bruger i dag modellen, eller dele af den, for at sikre at børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse får den støtte og hjælp, de har behov for.

Samarbejdsmodellen er p.t. ved at blive opdateret med de nye lovregler fra Barnets Reform.

Kilde: www.sorlandet-sykehus.no


Kontakt

[kontakt bm jeh]