netvaekssamraad 21. september 2015

Netværkssamråd: Få hjælp til at bruge inddragende metoder

Socialstyrelsen har indgået en aftale med SUS om at understøtte kommunernes implementering af de lovpligtige netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge. Vi har tilrettelagt et processtøtteforløb med fokus på inddragende metoder, mødeledelse og netværket.

Når et barn eller en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, skal kommunen indkalde til netværkssamråd. Her deltager barnet eller den unge, forældrene, fagpersoner og personer fra barnets netværk.

Socialstyrelsen har indgået en aftale med SUS om at understøtte kommunernes implementering af netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge.

Processtøtte med fokus på tre elementer

Vi har tilrettelagt et forløb, der skal understøtte, at den unge, forældrene, netværket og relevante fagpersoner bliver involveret i den kommunale indsats, der kan hjælpe den unge ud af kriminalitet.

Forløbet understøtter, at allerede eksisterende viden og redskaber kommer i brug, og det bidrager til kompetenceudvikling hos medarbejderne samt kapacitetsopbygning af de relevante kommunale enheder i forhold til at holde netværkssamråd.

Forløbet har særligt fokus på tre elementer:

  • Inddragende metoder: Inddragelse af barnet/den unge og deres netværk. For at netværkssamråd skal fungere som metode, er det afgørende, at den unge og netværket er inddraget fra start til slut.
  • Mødeledelse: Netværkssamråd afhænger i høj grad af en god mødeleder, der har kompetencer til at forberede, facilitere og samle op på mødet.
  • Netværket: Når 1+1 =3. Konstruktivt tværfagligt samarbejde i netværkssamråd. Forcer og faldgruber.

Sådan får I processtøtte

Et processtøtteforløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune og tilpasses behovet. Processtøtten rekvireres ved henvendelse til Socialstyrelsen på mail netvaerkssamraad@socialstyrelsen.dk

Processtøtten fra SUS supplerer rådgivning, oplæg og workshops, som Socialstyrelsen holder for at understøtte kommunernes implementering af netværkssamrådene. Socialstyrelsen har også udviklet en række inspirationsmaterialer og skabeloner, som sagsbehandlere i kommunerne kan bruge.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside om netværkssamråd.