NetværksrådslagningJønneogAndreas nyhed Foto: Fra filmen om Jønne og Andreas

Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

Fire ud af fem indsatte, der har gennemført en netværksrådslagning har fået kontakt med familie og/eller deres nære netværk igen. Og de oplever, at rådslagningen har været med til at forbedre kommunikationen og styrke deres indbyrdes relationer. Det viser erfaringerne fra projekt Fra Fængsel til Frihed.

”Jeg har fået kontakt til familien igen. Har faktisk fået en ekstra god kontakt. Vi har aftalt, at vi har en månedlig komsammen, hvor vi hygger og spiser”

Det fortæller en tidligere indsat, der har gennemført en netværksrådslagning i projekt Fra Fængsel til Frihed.

Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Statsfængsel har i projektet afprøvet netværksrådslagning som metode til at skabe bedre livsvilkår for indsatte, både under og efter afsoning.

Fokus på løsninger

Netværksrådslagning understøtter samtaler mellem en indsat og personens netværk om temaer, der er væsentlige for at skabe ro under afsoningen og forberede tiden efter afsoning. Den indsatte er hovedpersonen i netværksrådslagningen, hvor fokus er på løsninger frem for problemer. Den indsatte beslutter selv, hvem fra netværket der skal inviteres til netværksrådslagningen, og de spørgsmål, der skal drøftes. Det sker med sparring fra en professionel, uvildig person, kaldet en samordner.

Der er blevet løsnet op for de problemer, jeg havde med på dagordenen for mødet. Mødet var en hjælp, fordi vi var mere ærlige overfor hinanden, end vi nogensinde har været tidligere
indsat, deltager i netværksrådslagning

Det langsigtede mål med netværksrådslagning er at forebygge, at indsatte havner i ny kriminalitet og at hjælpe til, at de kommer i uddannelse eller arbejde efter løsladelse.

4 ud af 5 har fået kontakt til familien igen

33 indsatte har gennemført en netværksrådslagning i projektperioden. De fleste er mænd i alderen 30-37 år.

Mere end fire ud af fem af dem, der har gennemført en rådslagning har genetableret og vedligeholdt kontakten til alle eller nogle fra deres nære netværk. Og de oplever, at det har forbedret kommunikationen og styrket deres indbyrdes relationer.

Hun har åbnet sig mere. Og vi har også åbnet os overfor hende … jeg har lært at man skal snakke om tingene. Også det, der er svært
familie til indsat, der har deltaget i netværksrådslagning

Netværksrådslagningerne har blandt andet handlet om samvær med børn under afsoningen, om at genetablere kontakt med børn eller øvrig familie og netværk, om forældremyndighedssager, skilsmisse og udvisningsdomme.

Erfaringerne skal bredes ud

Erfaringsopsamlingen fra projektet viser, at metoden netværksrådslagning er velegnet til:

  • at forbedre kommunikationen mellem indsatte og deres netværk
  • at styrke relationer mellem indsatte og deres netværk
  • at øge motivationen hos indsatte og deres netværk i forhold til at arbejde med løsninger for fremtiden og skabe en fremtid uden kriminalitet
  • at understøtte og styrke andre resocialiseringsindsatser til indsatte.

De tre fængsler har taget metoden til sig og fortsætter med, i samarbejde med Café Exit, at tilbyde netværksrådslager til indsatte. Håbet er, at tilbuddet også vil sprede sig til andre fængsler. Erfaringsopsamlingen giver en række anbefalinger til, hvordan det kan ske.

Hent erfaringsopsamling fra projekt Fra fængsel til Frihed som pdf
Læs artikel: Jeg har fået familien igen 

Hør, hvad Jønne,  tidligere indsat, og hans ven Andreas har fået ud at at være med i en netværksrådslagning.