samsungunpacked_03 22. marts 2016 foto: Samsung-event, pressefoto fra Facebook

Fra Bell til beacons: Netværksmøde om fremtidens teknologi og sociale potentialer

Fremtidens teknologi og de sociale potentialer er temaet for det første møde i SUS' tværkommunale netværk om social IT.

Fremtidens teknologi er  spændende og præger det sociale arbejde med både optimisme og en velbegrundet betænkelighed. Teknologien og de sociale potentialer er temaet, når SUS’ tværkommunale netværk om social IT mødes i Kolding den 4. maj til en dag med teknologiske indspark fra praktikere og teknologiudviklere mv.

Fremtidens teknologi

Fremtidens teknologiudvikling har længe været drevet af de sociale potentialer.

Telefonen blev opfundet af Alexander Graham Bell, som eksperimenterede med teknologier til hørehæmmede. Og talesyntesen, som mange kender i tekst-til-tale-funktioner eller under navnet Siri, er over årene udviklet til mennesker med kommunikationsvanskeligheder.

I dag hvor den teknologiske udvikling kører i en hastighed, der kan være svær at følge, dukker de sociale potentialer i teknologier ofte op som bonus. Det har vi fx set i forbindelse med beacons, de små sendere, der kan give lokationsbaserede informationer til forbipasserendes devices, og som bruges af  fx blinde og svagtseende. Og på et spædt stadie har vi set det i forbindelse med virtual reality – der i 2016 spås at få sit kommercielle gennembrud – som en teknlogi, der også kan bruges af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.

Behov – potentiale – screening – match

Men hvordan omsætter vi sociale potentialer til forandring i praksis og øget livskvalitet? Hvordan sikrer vi, at initiativer med social IT tager udgangspunkt i et match mellem teknologi, borgerens behov, medarbejdernes kompetencer og organisationens ressourcer? Hvordan screener vi behov, potentialer og faglighed? Hvilke metoder bruger vi? Hvilke parametre? Og hvad kommer først, når vi identificerer potentialer: teknologien eller behovet?

De spørgsmål er på programmet på netværksdagen om fremtidens teknologier den 4. maj.

Det tværkommunale netværk om social IT

Deltagerne i netværket er kommunale medarbejdere, der arbejder med social IT i forvaltningen og videnspersoner fra praksis.

Netværket stiller skarpt på de mest centrale og spændende tendenser for det sociale område. På møderne får deltagerne inspirerende oplæg og hands-on oplevelser, der kobler teknologiens potentialer med viden om praksis.

Deltagerne mødes to gange om året. Programmet sammensættes af SUS, og værtskabet for møderne går på skift mellem de deltagende kommuner. Mellem møderne har deltagerne adgang til et aktivt online netværk og samarbejdsforum.

Et årligt medlemsskab af netværket koster 5.900 kr. (8.850 kr. for to personer).

Læs mere og tilmeld dig

Endnu ikke medlem? Læs mere om netværket og tilmeld dig her.

Netværket mødes to gange i 2016, den 4. maj og den 5. oktober.