mig-og-min-nabo_nyhed 24. september 2015

Når naboen er psykisk sårbar

KAB - Hovedstaden sætter sammen med Psykiatrifonden og SUS gang i et nyt treårigt udviklingsprojekt, der skal udvikle metoder til at forebygge isolation og eksklusion af psykisk sårbare mennesker i almene boligområder.

Velkomstfrivillige, beboerstyrede budgetter og et menneskebibliotek, hvor man kan leje en psykisk sårbar. Det er nogle af de ideer, der er på tegnebrættet i det nystartede projekt Mig og min nabo, som boligselskabet KAB har sat i gang. Udviklingsprojektet løber over de næste tre år og skal køre som et forsøg i tre almene boligområder i hovedstadsområdet.

Projektet har til formål at forebygge, at beboere med psykisk sygdom og sårbarhed bliver isolerede, kommer i konflikt med naboer eller ikke kan fastholde deres bolig, fordi de i perioder falder uden for de accepterede normer for, hvordan man opfører sig.

Styrker fællesskabet

Projektets grundtanke er, at jo bedre det sociale miljø blandt naboerne er, jo mere tolerant er boligområdet – også over for beboere med særlige behov.

Derfor vil projektet sætte fokus på at øge den generelle trivsel og styrke fællesskabet i boligområderne. Det er et mål at skabe større viden om mennesker med psykisk lidelse og psykisk sårbarhed blandt beboerne i boligafdelingerne. Og at skabe bedre vilkår for, at beboerne selv kan håndtere og handle på bekymringer, udfordringer og konflikter og vise videre til individuel hjælp og støtte, hvor der er behov for det.

Projekt Mig og min nabo  gennemføres i samarbejde med tre større almene boligafdelinger, Psykiatrifonden og Socialt Udviklingscenter SUS. SUS skal bl.a. give processtøtte til boligafdelingerne og sammen med KAB sikre projektets faglige kvalitet og fremdrift.

Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond.