Design uden navn(5) Arrangement

Ses vi på Folkemødet?

SUS har i år særligt fokus på børn og unge på Folkemødet på Bornholm

Hvordan skaber vi bedre livsmuligheder for vores børn og unge? Det er omdrejningspunktet for de mange spændende arrangementer på årets folkemøde på Bornholm, som vi i SUS er med til arrangere, eller som vi deltager i.

Se listen over alle vores arrangementer her.

 

Torsdag 16. juni

De Små Børns Bornholm lytter

Kl 13:00-14:00, Pop-Up Events Kæmpestranden

Når vi vil styrke den tidlige indsats i vores kommune og lokalsamfund er vi forpligtet til at lytte til familiernes fortællinger om deres hverdagsliv. De små børns Bornholm har derfor klapstolene og termokanden med på folkemødet, hvor vi glæder os til at tale med bornholmere og tilrejsende om familieliv og hvad der virkelig betyder noget for småbørnsfamilier i dag.

Vi vil også gerne benytte os af lejligheden til at tale med andre fagprofessionelle og aktører på småbørnsområdet – sammen bliver vi klogere.

De små børns Bornholm er et samarbejde mellem Bornholms regionskommune og SUS, medfinansieret af Egmont Fonden.

 

Anbragte unges svære overgang fra anbringelse til egen bolig

Kl. 15:00-15:40, KFUM’s Sociale Arbejde

Når unge fylder 18 år, ophører anbringelsen. Så skal de unge klare sig selv, medmindre de bliver tilbudt efterværn af kommunen. Formålet med efterværn er at give støtte, der skal skabe grobund for en god overgang til voksenlivet. Det kan for eksempel være støtte til at komme i uddannelse eller beskæftigelse eller finde et sted at bo.

Overgangen til voksenlivet er særligt udfordrende for unge, der har været anbragt uden for hjemmet. De har ikke altid de samme ressourcer at trække på i deres netværk som andre unge. Og de har ofte problemer med i bagagen, som gør det vanskeligere at stå på egne ben. Næsten hver tiende, som har været anbragt, bliver ramt af hjemløshed i ungdomsårene. Blandt andre unge gælder det kun en halv procent.

Hvordan kan vi gå sammen om at skabe gode rammer, så tidligere anbragte opbygger netværk, som kan hjælpe dem med at finde fodfæste i det omgivende samfund uden for anbringelsesmiljøet?

 

Bornholms Børnealliance – det bedste og det værste

18:00-18:45, Kommunernes Telt

De vilde problemer kan ikke løses i siloer. Velfærden er under pres og politikere og magthavere efterspørger nye samarbejder og inddragelse af civilsamfundet og frivillige kræfter til at løfte med i partnerskaber og alliancer.

Op mod 30 aktører med base i civilsamfundet på Bornholm har taget handsken op og er gået sammen om at skabe bedre livsvilkår for bornholmske småbørn. De samarbejder på tværs af både kommune og civilsamfund om at skabe en positiv folkelig dagsorden om øens mindste, der bidrager til engagement, ejerskab og flere aktiviteter i civilsamfundet.

Kan det overhovedet lade sig gøre? Hvor lykkes det og hvori består udfordringerne? Hvordan matcher det med erfaringerne i andre kommuner?

 

Fredag 17. juni

De Små Børns Bornholm lytter

Kl 10:00-11:00, Pop-Up Events, Kæmpestranden

Kl 13:00-14:00, Pop-Up Events, Danchells Anlæg

Når vi vil styrke den tidlige indsats i vores kommune og lokalsamfund er vi forpligtet til at lytte til familiernes fortællinger om deres hverdagsliv. De små børns Bornholm har derfor klapstolene og termokanden med på folkemødet, hvor vi glæder os til at tale med bornholmere og tilrejsende om familieliv og hvad der virkelig betyder noget for småbørnsfamilier i dag.

Vi vil også gerne benytte os af lejligheden til at tale med andre fagprofessionelle og aktører på småbørnsområdet – sammen bliver vi klogere.

De små børns Bornholm er et samarbejde mellem Bornholms regionskommune og SUS, medfinansieret af Egmont Fonden.

 

Fra systemmagt til ungemagt

Kl 14:15-15:00, Fællesscenen

47.000 unge står uden job og uddannelse. Sådan har det været i årtier på trods af adskillige reformer. Det er ikke de unges problem – det er et samfundsproblem, som kun kan løses sammen med unge og på tværs af det offentlige, civilsamfund og erhvervsliv.

I debatten på Fællesscenen præsenterer unge erfaringseksperter deres bud på, hvordan vi skaber et samfund, der giver alle unge mulighed for at finde deres vej til uddannelse, job og fællesskaber, for Reformkommissionens formand Nina Smith.

Vi debatterer, hvordan vi sammen skaber forandringerne med repræsentanter fra erhvervsliv, civilsamfund og kommuner – og dig! Du får mulighed for at dele dine erfaringer og kan være med til at sætte retning på Reformkommissionens arbejde.

Debatten er arrangeret af ‘En vej til alle’ – et partnerskab for unges fremtid, som vi i SUS er en del af. Temaerne, som unge præsenterer, er resultatet af et forløb, SUS har lavet, hvor 50 unge har deltaget i fortællecamps og udviklet løsninger sammen med topledere på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige.