Om Simone

Som praktikant i SUS er jeg tilknyttet på tværs af forskellige projekter, herunder Faglige Pejlemærker til Kvalitet i Bostøtte, videreførelse af siden udsattegrønlændere.dk og et projekt om fællesskaber i frivillighed i SydhavnsCompagniet.

Baggrund

Jeg har en bachelor i Politik og Administration fra RUC. Nu er jeg ved at færdiggøre en kandidatgrad i Statskundskab fra Københavns Universitet. I mine studier har jeg særligt været optaget af emner som samskabelse og borgerinddragelse, organisationer og faggruppers interessevaretagelse samt evaluering med fokus på inddragelse af brugerperspektivet. Herudover kan jeg godt lide at beskæftige mig med, hvordan kvalitative metoder til vidensindsamling kan belyse komplekse emner samt menneskers livserfaringer. Under dette synes jeg også, det er interessant at diskutere, hvilken indflydelse det kan have på mennesker og det de gør, at man stiller spørgsmålstegn til dem og forhåbentlig skaber lidt fælles refleksion.

Når jeg ikke er i SUS …

Så kan jeg godt lide at være udenfor, oftest på en lang gåtur, en sejltur eller en cykeltur. Ellers er jeg i godt selskab med venner, familie, kæreste, en god tv-serie eller en spændende podcast.