Om Sarah

Jeg er praktikant i SUS og arbejder på projektet: forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer – kompetenceudvikling og formidling

Baggrund

Jeg har en BA i psykologi og pædagogik fra Roskilde Universitet, og læser nu en samfundsvidenskabelig kandidat i Sociale Interventionsstudier på Roskilde Universitet.

Tidligere har jeg arbejdet meget med børn. Både i vuggestuer, børnehave og fritidshjem. Derudover har jeg også arbejdet frivilligt. Både som mentor i Ungdommens Røde Kors og i Amnesty Youth i forbindelse med min gymnasieuddannelse. I den forbindelse har jeg også deltaget i Nordic Youth Conference i Stokholm.

Som led i min universitetsuddannelse har jeg skrevet forskellige projekter, der primært har omhandlet mennesker i udsatte positioner.

Når jeg ikke er i SUS

… Bruger jeg størstedelen af min tid på at være sammen med min familie og mine venner. Derudover elsker jeg at rejse, lave mad og se dokumentarer på DR.