Om Sabrina

Jeg arbejder med forskellige temaer blandt andet social IT til mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og tidligere forbyggende indsatser på børn- og ungeområdet.

Baggrund

Jeg er uddannet cand.pæd. i pædagogisk sociologi fra Århus Universitet. Jeg har tidligere arbejdet som projektleder og konsulent på social- og sundhedsområdet i en kommune. Desuden har jeg en professionsbachelor som pædagog og har bl.a. arbejdet på handicapområdet og med anbragte børn- og unge.

Når jeg ikke er i SUS …

… kan jeg sandsynligvis findes sammen med min lille familie. Det er heller ikke utænkeligt, at jeg er i gang med at eksperimentere med råvarer fra haven eller teste en ny hjemmelavet brødopskrift.