Om Nanna

Som juniorkonsulent arbejder jeg på tværs af mange af projekterne i huset. Jeg arbejder dog særligt med evalueringer og på projekter omkring tidlig indsats, forebyggelse samt brugerinddragelse. Mine primære arbejdsopgaver i projekterne består i at udføre interviews, udarbejde kvantitative og kvalitative analyser, udvikle spørgeskemaundersøgelser, lave evalueringer, skrive litteraturreviews og lave generel desk-research.

Baggrund

Jeg læser en kandidat i sociologi på Københavns Universitet med speciale i velfærd, ulighed og social mobilitet. Undervejs på mit studie har jeg blandt andet været på udveksling i Amsterdam, og jeg har tidligere arbejdet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune og undervist studerende på Sociologisk Institut.

Derudover skriver jeg speciale i samarbejde med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd om unges uddannelsesforventninger. Her undersøger jeg, gennem en kvalitativ forløbsundersøgelse, hvordan unge, fra uddannelsesfremmede hjem, oplever valget om en ungdomsuddannelse og hvordan deres forventninger etableres og udvikler sig henover tid i takt med deres overgang fra ungdoms- til voksenliv. I specialet er jeg især optaget af at give de unge en stemme og bruge deres erfaringsdannelser til at belyse, hvordan vi samfundsmæssigt kan skabe endnu bedre betingelser for, at alle unge på tværs af sociale skel kan tage en uddannelse.

Når jeg ikke er i SUS …

… læser jeg sociologiske teorier og nørder metoder på mit studie. I min fritid elsker jeg at lave mad og inviterer i den forbindelse, så vidt muligt, familie eller venner til en lækker middag.