Om Nadia

Som praktikant i SUS er jeg tilknyttet to projekter inden for det socialpsykiatriske område, herunder Kvalitet på botilbud og en erfaringsopsamling fra COVID-19 nedlukningen. Jeg arbejder også på projektet Early Literacy.

Baggrund

Jeg er bachelor i Sociologi og Kulturanalyse fra Syddansk Universitet. Nu er jeg ved at færdigøre mit sidste år på kandidaten i Sociologi på Lunds Universitet. Under mit studie har jeg blandt andet beskæftiget mig med civilsamfundet som velfærdsaktør, sociale relationers betydning for handlemuligheder og trivsel blandt børn og unge. Jeg har også været på udveksling i Oslo.

Sideløbende med mit studie har jeg engageret mig i frivilligt arbejde – både på asylcentre i Danmark og Sverige med fokus på at skabe fællesskaber for børn og unge gennem leg og socialt samvær.

Når jeg ikke er i SUS…

… er jeg at finde i den danske og svenske kollektiv trafik. Enten for at udforske vores naboland, Sverige, hvor jeg på nuværende tidspunkt er bosat. Eller for at besøge min familie, kæreste og kat hjemme i Sydvestjylland. Det kan også være, at jeg er i færd med at lægge et puslespil, lytte til en podcast eller tænke på mit næste måltid.