Om Anne

Jeg arbejder overordnet med at gøre praksis bedre – og det gør jeg helst i god kontakt med de professionelle selv, deres ledere og med de brugere, der modtager støtten. Mit arbejde er funderet i antagelsen om, at udvikling for alvor opstår, når det nye giver mening for dem, der skal gøre det. Det er fx mit afsæt, når jeg arbejder med at udvikle det voldsforebyggende arbejde på botilbud, eller arbejder med at vurdere, hvad der er lovende praksis indenfor det sociale og psykiatriske område.

Et andet væsentligt fokus i mit arbejde er processtøtte til projekter – som fx når en organisation vil sprede viden om digitale billedkrænkelser eller styrke unge til at sige fra overfor seksuelle krænkelser. Her tager jeg afsæt i gode planlægningsredskaber, der skaber oversigt over, om man når sit mål, eller om det er ved at glide af hænde.

Baggrund

Min indsigt i det sociale og psykiatriske område kommer bl.a. fra et år som udviklingskonsulent i socialpsykiatrien efterfulgt af tre fordybende år, hvor jeg skrev en ph.d. om – kort fortalt –
hvordan man arbejder i social- og behandlingspsykiatrien, og hvordan man kan ændre den. Herefter fulgte en årrække i KORA der senere blev til VIVE, og hvor jeg arbejdede mere bredt med
evalueringer indenfor det sociale og psykiatriske område.

Jeg er uddannet cand.scient.san.pub. og ph.d. i organisation og management.

Når jeg ikke er i SUS …

Render jeg sikkert bagefter min toårige rundt på stierne i vores bofællesskab og oplever verden, mens min seksårige suser forbi på løbehjul og med rollespilssværdet i hånden. Måske udtænker jeg de træfigurer, jeg vil udskære, når jeg en dag får tid, eller springer ind i fiktions-verden med en god skønlitterær bog.