Om Agnete

Jeg arbejder med at finde veje til at gentænke sociale indsatser med fokus på at styrke menneskers indflydelse, handlemuligheder og deltagelse. Jeg har blandt andet fokus på relationel velfærd og samarbejde på tværs af offentlige og civile partnere. Jeg er optaget af peerstøtte og den ekspertise, der ligger i at have ’levede erfaringer’ med fx psykiske vanskeligheder som en vigtig kilde til forandring og nytænkning. Desuden er jeg involveret i udvikling af praksisnær, praksisrelevant og praksisudviklende evaluering – med fokus på, hvordan brugernes stemme kan stå centralt i vidensarbejde.

Baggrund

Jeg har i mange år arbejdet med udvikling af og viden om psykosocialt arbejde og recovery-understøttende indsatser. Som forsker har jeg undersøgt botilbuds omstilling til en rehabiliterende indsats. Som ansat i Socialstyrelsen har jeg blandt andet været med i udviklingen af peer-støtte på psykiatriområdet. Som ansvarlig for vidensarbejdet i Det Sociale Netværk har jeg bidraget til udvikling af dokumentation, evaluering og kvalitetsarbejde i frivilligt socialt arbejde.