komvideremand 28. april 2014

‘Mand dig op’ – skræddersyet hjælp til selvhælp

‘Mand dig op’ er et nyt gratis tilbud til mænd, som kæmper for at forhindre skilsmisse, er ved at blive skilt eller har brug for at komme videre efter en skilsmisse.

Fem frivilligcentre på Sjælland sætter i foråret/sommeren 2014 mandegrupper i gang.

Forløbet er skræddersyet til mænd i samarbejde med mandecoach Jørgen Juul Jensen fra Mandecentret i København, som har stor erfaring med støttegrupper til mænd:

– Samtaler med mænd, der står i en lignende situation som dem selv, gør op med forestillingen om, at man som mand skal kunne klare det hele alene. Samtidig er der rig mulighed for at blive inspireret af de meget forskellige måder at gribe det an på, siger Jørgen Juul Jensen.

8 ugers forløb

‘Mand dig op’ består af et 8 ugers forløb. Gruppen mødes en gang om ugen, og en gruppeleder guider gennem forløbet, der handler om:

  • At finde fokus og skabe overblik
  • At skabe gode relationer
  • At blive bedre til at tackle svære samtaler
  • At få vækket sine ressourcer og få mere livskraft
  • At få inspiration fra andre mænd til at komme videre.

De frivillige gruppeledere får undervisning af en coach fra Mandecentret i København.

Skilsmisse er noget lort. Jeg stod helt alene, hvilket prægede de følgende 10 år.
Lars

Mandegrupperne etableres syv steder: i København (Nørrebro og Christianshavn), Hillerød, Gentofte, Herlev, Høje-Taastrup og Bagsværd. Der er stadig ledige pladser.

Mand dig op

Mandegrupperne er en del af et treårigt udviklingsprojekt ‘Kom videre mand’. Projektet udvikler nye selvhjælpsmetoder,  som appellerer til mænd i svære livssituationer.

‘Kom videre mand’ er et samarbejde mellem Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) og Socialt Udviklingscenter SUS. Projektet løber frem til 2016, det er finansieret af Socialministeriet.

Læs mere på www.komvideremand.dk.

 

Kontakt

Yderligere info og tilmelding til grupperne:
projektleder Cathrine Sort, FriSe
cathrine@frise.dk
tlf. 5125 5271

Kontakt i SUS:
chefkonsulent Sussi Maack
sma@sus.dk
tlf. 2680 1268