Living IT Lab – en drøm, der gik i opfyldelse

LIL etableret
Living IT Lab skal bringe aktørerne sammen om at udvikle social IT. Kasper Nizam (tv.) står i spidsen for at opbygge og forankre lab’et. (foto: Das Büro)

Endnu er der ret tomt i lokalerne på femte sal på IT-Universitetet i København, hvor Living IT Lab netop er flyttet ind. Men om alt går vel, summer her inden længe af liv og nye ideer.

Living IT Lab er sat i verden for at fremme innovation og brug af social IT. Lab’et skal bidrage til at opfinde, designe og udvikle IT-løsninger til mennesker med funktionsnedsættelser og sårbare ældre.

Social IT til oversete grupper

– Living IT Lab er en drøm, som nu er gået i opfyldelse, siger SUS’ direktør Per Holm.

– SUS har de seneste otte år arbejdet med informations- og kommunikationsteknologi til mennesker med funktionsnedsættelser. Vi har set, hvordan ny teknologi kan være med til at udfolde deres livskvalitet. Og vi har længe haft en drøm om at etablere en selvstændig organisation, som har specielt fokus på social IT til oversete grupper – som mennesker med funktionsnedsættelser og udsatte ældre.

Vi har længe haft en drøm om at etablere en selvstændig organisation, som har specielt fokus på social IT til oversete grupper.

Per Holm, direktør i SUS

– Jeg er glad og stolt over, at det nu er lykkedes, og glad for, at det er en tidligere SUS-konsulent, Kasper Nizam, der skal være leder af lab’et. Kasper har været projektleder for en række af SUS’ samarbejdsprojekter om social kommunikations- og informationsteknologi. Erfaringerne fra det arbejde bringer han videre til Living IT Lab. Social IT er også fortsat et indsatsområde i SUS, og vi vil selvfølgelig arbejde sammen med Living IT Lab.

Et levende eksperimentarium

LIVING IT LAB
Living IT Lab er en selvejende institution. Bestyrelsen består af:
Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer (DH) (formand)
Tue Byskov Bøtkjær, Senior Vice President, HR, IT & Communications, FOSS A/S (næstformand)
Hanne Stig Andersen, Kontorchef i Handicapkontoret, Social-, Børne- og integrationsministeriet
Jørgen Staunstrup, prorektor IT-Universitetet i København
Tina Wahl, kontorchef, Center for Social og Sundhed, KL
Per Holm, direktør, Socialt Udviklingscenter SUS
Inger Kirk Jordansen, Velfærdsteknologisk Enhed, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
En repræsentant fra erhvervslivet.

Tanken med Living IT Lab er at etablere et levende teknologisk eksperimentarium, hvor forskningsmiljøer, virksomheder, kommuner og sociale botilbud skal arbejde sammen om at udvikle, implementere og sprede nye IT-løsninger til mennesker med funktionsnedsættelser og sårbare ældre.

Living IT Lab skal dels selv initiere udviklingsprojekter inden for social IT, dels teste og udvikle social IT for private virksomheder.

Living IT Lab etableres som en selvejende institution med 5 medarbejdere. Etableringen er finansieret af Social-, Børne- og Integrations­ministeriet. SUS medvirker til etablering, organisering og kapacitetsopbygning resten af 2014.

Kontakt i SUS:

[kontakt mt]