resonans-else-og-lone 20. august 2014 (Foto: Tine Harden)

Relationerne smitter af på arbejdsmiljøet

Socialpsykiatrien i tre kommuner satte i projekt 'Resonans – den livgivende relation' fokus på resonans i relationerne mellem medarbejdere og borgere. Det kunne mærkes på arbejdsmiljø og trivsel.

Kan man ved at sætte fokus på resonans skabe bedre arbejdsmiljø og trivsel for ansatte og borgere i socialpsykiatrien?

Ja, det kan man, viser erfaringerne fra et treårigt udviklingsprojekt Resonans – den livgivende relation. I projektet arbejdede medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien i Høje Taastrup, Odense og Fredericia Kommuner, på temadage og med en række aktiviteter i hverdagen, med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø.

Relationer er afgørende

Resonans var overskriften for arbejdet. Tanken bag projektet var, at kvaliteten af de relationer, der hver dag former og udspiller sig i de socialpsykiatriske tilbud, er afgørende for både borgernes og medarbejdernes trivsel. Det viste sig at holde stik.

Jo bedre resonans, jo større mulighed for succes og for at mestre dit arbejde. Du skaber værdi for den enkelte person. Det har jo stor effekt i forhold til dit arbejdsmiljø.
Medarbejder i socialpsykiatrien

Helt konkret kan det blandt andet ses ved, at borgerne i de tre kommuner har fået mere indflydelse.

– Borgerne vælger i dag i højere grad de medarbejdere, som de har resonans med, og som de ønsker hjælp fra til forskellige ting. Det smitter også af på personalet, fordi samarbejdet bliver bedre. Flere steder er der desuden opstået nye venskaber mellem borgerne, siger chefkonsulent Birgitte Bækgaard Brasch fra SUS, som har været evaluator på projektet.

Ligeværdige relationer forebygger konflikter

Målet med resonansprojektet var at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø – og at det kunne aflæses i mindre sygefravær, færre episoder med trusler og vold samt færre magtanvendelser.

Det ser også ud til at være lykkedes – eller i hvert fald at være på vej.

Lige så snart du har et ligeværdigt samarbejde, så opstår der resonans på en eller anden måde.
Medarbejder i socialpsykiatrien.

– I projektet er der skabt mere ligeværdige relationer mellem borgere og medarbejdere. Ligeværdighed er med til at forebygge konflikter, og konfliktniveauet har stor betydning, både for om der forekommer vold og trusler og for brugen af magtanvendelse, siger Birgitte Bækgaard Brasch og uddyber:

– Generelt ser det ud til, at grundtanken om, at resonans mellem borgere og medarbejdere har stor betydning for arbejdsmiljøet, holder. Ansatte og ledere i de tre kommuner oplever, at det hænger sådan sammen. De oplever, at trivslen hos medarbejdere og borgere er øget, at samarbejdet er blevet bedre og konflikterne færre. Men det er vanskeligt at underbygge med tal. Det tager tid at gennemføre dens slags ændringer. Det kræver ændringer i både den faglige tilgang og kulturen på arbejdspladsen.

Projekt Resonans – den livgivende relation løb fra 2011-14. Projektet var finansieret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Læs mere

Erfaringsopsamling: Resonans – når relationer får liv

Inspirationskatalog i resonans – erfaringer, gode råd og øvelser i at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien

Social Kritik juni 2014 – temanummer om resonans

Film: Resonans – den livgivende relation

I forbindelse med projektet er der lavet en fotoudstilling om resonans med fotos af Tine Harden. Udstillingen kan lånes hos SUS.