Landsdækkende undersøgelse om koordinering af indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug

Hvilke redskaber bruger kommuner og regioner, når de skal koordinere og arbejde sammen om borgere med sindslidelse og misbrug, også kaldet dobbeltproblematik?

For at blive klogere på det har Socialt Udviklingscenter SUS netop sendt et spørgeskema ud til alle landets kommuner og regioner.

Spørgeskemaundersøgelsen er finansieret af Social-og Integrationsministeriet. Den er sat i gang, fordi mennesker med dobbeltproblematik ofte ‘falder mellem to stole’ i behandlingssystemet. Og med det formål at kunne formulere anbefalinger til den fremtidige indsats på området.

Fortolkningsseminar og rapport med anbefalinger

Spørgeskemaundersøgelsen bygger på en ’bruttoliste’ over kendte koordineringsværktøjer, som SUS har udarbejdet i samarbejde med Socialministeriet, Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Det er redskaber som sundhedsaftaler, udskrivningsaftaler, koordinerende kontaktpersoner m.fl.

I december holder vi et seminar, hvor vi sammen med mellemledere, medarbejdere og eksperter fra regioner og kommuner tolker resultaterne fra undersøgelsen.

I januar 2013 er vi klar med en endelig rapport fra afdækningen. Den vil også pege på, hvilke koordineringsredskaber man med fordel kan og bør bruge i forhold til mennesker med sindslidelse og misbrug i fremtiden.

Stort behov for koordinering

SUS har i de seneste år sat fokus på mennesker med sindslidelse og misbrug. Vi har bl.a. undersøgt omfanget af dobbeltproblematikker i Danmark, og hvilke indsatser borgerne får tilbudt. Undersøgelserne har vist, at borgere med sindslidelse og misbrug er i stor risiko for at blive tabt i systemet, når de har brug for flere typer indsatser samtidig, eller når de overgår fra et tilbud til et andet, hvis ikke samarbejdet mellem tilbuddene bliver koordineret ordentligt.

Læs mere om mennesker med sindslidelse og misbrug

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats. En artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug – hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes det i praksis? SUS, 2010.

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug. SUS, 2011.

Vidensbase. Indsatser for mennesker med sindslidelse og misbrug, SUS, 2011.

Kontakt

[kontakt jeh]