Koordinerende kontaktperson samler trådene

Se filmen for en kort introduktion til metoden Den Koordinerende Kontaktperson.

Med ‘Den Koordinerende Kontaktperson’ har Københavns Kommune implementeret en ny koordinerende arbejdsmetode i sagsbehandlingen.

Den koordinerende kontaktperson er borgerens vejviser i kommunen og tovholder på sagsforløbet for borgere, der har behov for en koordineret indsats. Kontaktpersonen samler trådene og hjælper borgeren med at få overblik over de fagpersoner, der er involveret i hans eller hendes sag.

Helhedsorienteret indsats

Formålet er at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats over for borgeren. Og at  sikre,  at alle relevante parter i borgerens sag inddrages konstruktivt og arbejder i samme retning.
SUS har hjulpet socialforvaltningen i Københavns Kommune med at udvikle og implementere den nye arbejdsmetode.

Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Kontakt

[kontakt kn]