Koordination skaber ro og stabilitet for borgere med sindslidelse

Københavns Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS har de seneste to år arbejdet sammen om at udvikle redskaber. Redskaberne skal sikre borgere med sindslidelse mere ro og stabilitet, når de udskrives fra et behandlingssted og skal videre til et liv i egen bolig eller på et bosted.

Det kan være vanskeligt at finde vej i det kommunale system mellem forskellige sagsbehandlere. Og svært at overskue kontakter til fx læge, jobcenter og boligselskab. En kontaktperson skal derfor koordinere og samle trådene for den enkelte borger.

Hurtigere i gang med hjælpen

Sagsbehandlere fra Socialcenter København er i fuld gang med at afprøve nye redskaber og arbejdsgange.

– Jeg tror, at en af fordelene bliver, at vi vil kunne komme hurtigere i gang med at hjælpe borgeren – måske allerede mens vedkommende er indlagt, og på den måde kan vi forebygge problemer, så alle løsninger ikke bliver så akutte, som de nogle gange er i dag, siger socialformidler Claus Madsen fra Voksenenheden på Østerbro til kk.dk

Socialudvalget i Københavns Kommune fik forleden en status over det treårige projekt.


Læs mere om Den Koordinerende Kontaktperson på Københavns Kommunes hjemmeside om projektet.