konference-udsatte-groenlaendere 18. juni 2016

Konference: Viden og erfaringer fra arbejdet med udsatte grønlændere i Danmark

Den 8. juni holdt Socialstyrelsen og SUS konference om ny viden og erfaringer i arbejdet med udsatte grønlændere i Danmark.

Strategien, der blev sat i gang i 2013 af daværende regering, skal sikre bedre inklusion af socialt udsatte grønlændere og på længere sigt nedbringe antallet af socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Fem byer – København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg – har siden 2013 arbejdet med at udvikle og afprøve en model for samarbejdet mellem kommunale forvaltninger og frivillige/private tilbud til grønlændere. Der har også været fokus på at udarbejde en strategi for nytilkomne grønlændere, så de oplever en hurtigere kontakt til og bedre information om det danske system, når de kommer til Danmark.

SUS har leveret viden og støtte til kommunerne.

Materiale fra konferencen

På konferencen præsenterede de fem byer deres indsatser og metoder i arbejdet med at bedre vilkårene for socialt udsatte grønlændere.

Desuden var der oplæg om den aktuelle viden om udsatte grønlændere ved  SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Institut for Menneskerettigheder og Rådet for Socialt Udsatte.

Hent

I artiklen her kan du læse om, hvordan Aalborg Kommune har arbejdet med strategien for socialt udsatte grønlændere.

På hjemmesiden Socialt udsatte grønlændere kan du hente generel viden om udsatte grønlændere i Danmark.