Konference - nationale retningslinjer 30. januar 2018

Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

Socialstyrelsen inviterer til en stor konference den 19. april 2018 om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Hør om implementering, læring og konkrete metoder. Tilmeldingen åbner den 9. februar.

Ved årsskiftet offentliggjorde Socialstyrelsen Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Konferencen her præsenterer de nye retningslinjer og stiller skarpt på, hvordan man kan forebygge voldsomme episoder i at opstå, og hvordan man kan håndtere dem på en god måde, hvis de opstår. Der bliver også fokus på, hvordan læring af episoderne kan medvirke til at forbedre praksis efterfølgende.

Dagens indhold

På dagen vil Socialstyrelsen introducere de nationale retningslinjer og fortælle om, hvordan man kan få hjælp til at implementere anbefalingerne fra retningslinjerne.
Der bliver også mulighed for at dykke ned i nogle af de metoder, der anbefales i de nationale retningslinjer og høre om, hvordan de bliver brugt i praksis:

  • Bo Hejlskov Elvén, psykolog, holder oplæg om konflikt uden konfrontation – med metoden Low Arousal.
  • Trine Uhrskov, psykolog, Sopra, præsenterer LA2 – en metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel.
  • Kenneth Sandell Henriksen, leder af det socialpsykiatriske bosted Tuesten Huse, fortæller om, hvordan medarbejderne der har arbejdet med at skabe større tryghed for borgere og ansatte.

Det endelige program vil blive offentliggjort i februar, hvor der også vil blive mulighed for at tilmelde sig konferencen. Men sæt gerne allerede nu X i kalenderen.

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse. Beslutningstagere, undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Praktiske oplysninger

Konferencen holdes på Odense Congress Center den 19. april kl. 9.30 – 15.30.
Pris: 400 kr.

Tilmelding: Tilmeldingen åbner 9. februar. Tilmeld dig her senest den 28. marts.

Hent konferenceinvitation som pdf

SUS bistår Socialstyrelsen med komptenceudvikling på botilbud og formidling af de nationale retningslinjer. Konferencen er et led i formidlingen.