spring beech tree leaves 25. februar 2019

Konference: Recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

Kom og hør om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde den 15. maj 2019, når Socialstyrelsen inviterer til konference i Odense.

Socialstyrelsen inviterer til en stor konference den 15. maj 2019. Konferencen sætter fokus på recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde på botilbud. Hør om perspektiver og erfaringer med recovery og rehabilitering, også fra et borgerperspektiv, og hør eksempler fra praksis om sammenhængen mellem recovery-tilgang og forebyggelse af vold.

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Konferencen er en af mange formidlingsaktiviteter, der understøtter udbredelsen og anvendelsen af de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Dagens program

Dagens program kommer rundt om forskellige perspektiver på temaet.

  • Mike Slade, professor of Mental Health recovery and Social Inclusion, England, holder oplæg om at understøtte recovery og forebygge vold.
  • Klavs Serup, chefkonsulent, Det Sociale Netværk, fortæller om, hvordan peer-perspektivet kan bidrage til øget fælles læring hos borgere og medarbejdere, og dermed også bidrage til tryghed og trivsel i hverdagen.
  • Bodil Øster, forstander, Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune, fortæller om botilbuddets recovery-tilgang og praksis med systematisk borgerinddragelse, herunder de dilemmaer, der kan opstå.
  • Tommy Neesgaard, centerleder, Udviklingscentret De 2 Gårde i Vejle Kommune, fortæller om tilbuddets erfaringer med at gennemgå et indsatsforløb, og de forandringer forløbet har medført.
  • Arbejdstilsynet og Socialstyrelsen fortæller om et fælles projekt, der handler om koordinering af tilsynsindsatsen mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet.
  • Chalotte Glintborg, adjunkt i rehabiliteringspsykologi, Aalborg Universitet, sætter fokus på betydningen af at inddrage borgernes indefra-perspektiv, hvordan indsatserne opleves af de personer, der modtager dem.

Du kan også høre om, hvordan Socialstyrelsen kan hjælpe med at implementere anbefalingerne fra de nationale retningslinjer via et indsatsforløb til forebyggelse af voldsomme episoder

Konferencen arrangeres i samarbejde med SUS.

Hent det fulde program.

Det praktiske

Tid og sted: Odense Congress Center den 15. maj 2019 kl. 10.00 – 15.30.

Pris: 490 kr.

Tilmelding: Senest den 1.maj 2019.
Tilmeld dig her.

Hvis du har praktiske spørgsmål vedr. konferencen, så kontakt chefsekretær Karin Toft-Christensen i SUS: ktc@sus.dk, tlf. 71 99 54 90.