forside-med-hund_mini-622x222 19. april 2016

Konference: Ny viden og erfaringer i arbejdet med udsatte grønlændere i Danmark.

Socialstyrelsen og SUS holder konference om strategien for socialt udsatte grønlændere den 8. juni i Odense. Hør om målgruppens udfordringer og erfaringerne fra landets fem største byer, der har været med i arbejdet.

I 2013 satte Socialstyrelsen gang i strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark. De fem største byer: Esbjerg, København, Odense, Aalborg og Aarhus har deltaget i arbejdet.

I de fem byer har kommunerne sammen med Kofoeds Skole, De Grønlandske Huse, Foreningen Grønlandske Børn og andre frivillige og private tilbud arbejdet med at forbedre indsatsen for udsatte grønlændere.

De har blandt andet udviklet og afprøvet en model for, hvordan man kan samarbejde om at imødegå problemerne. Der har især været fokus på hjemløshed, misbrug, traumer, beskæftigelse og børn og unge. Der er også arbejdet med en indsats for nytilkomne grønlændere, så de oplever en hurtigere kontakt og bedre information om det danske system, når de kommer til Danmark.

SUS har bidraget med viden og støtte til kommunerne.

Konference med erfaringer

Socialstyrelsen og SUS inviterer til konference om strategien den 8. juni i Odense. På konferencen kan du få indblik i de udsatte grønlænderes særlige udfordringer og høre om erfaringerne fra de fem byer.

Konferencen giver indspil til videreudvikling og udbredelse af gode indsatser for udsatte grønlændere og deres børn.

Hent program for konferencen
Læs mere og tilmeld dig her