recovery solsikke arrangement

Konference om recovery og voldsforebyggelse

Kom og hør om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde på Socialstyrelsens konference den 12. november i Odense.

Socialstyrelsen inviterer i samarbejde med SUS til en stor konference om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde på botilbud.

Vær med den 12. november i Odense. Hør om perspektiver og erfaringer med recovery og rehabilitering og hør eksempler fra praksis om sammenhængen mellem recovery-tilgang og forebyggelse af vold.

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Program

Programmet kommer rundt om forskellige perspektiver på temaet.

Alain Topor, professor ved Universitetet i Agder, Norge holder oplæg om recovery kapital og samarbejde mellem borger og medarbejder

Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent i Det Sociale Netværk fortæller om, hvordan peer-perspektivet kan bidrage til øget fælles læring hos borgere og medarbejdere, og dermed også bidrage til tryghed og trivsel i hverdagen.

Bodil Øster, forstander på Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune fortæller om botilbuddets recovery-tilgang og praksis med systematisk borgerinddragelse, herunder de dilemmaer, der kan opstå.

Tommy Neesgaard, centerleder i Udviklingscentret De 2 Gårde i Vejle Kommune fortæller om tilbuddets erfaringer med at gennemgå et indsatsforløb, og de forandringer forløbet har medført.

Socialstyrelsen fortæller om et fælles projekt, der handler om koordinering af tilsynsindsatsen mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet.

Chalotte Glintborg, lektor i rehabiliteringspsykologi ved Aalborg Universitet sætter fokus på betydningen af at inddrage borgernes indefra-perspektiv i samarbejdet med borgerne om indsatsen.

Hør også om, hvordan Socialstyrelsen kan hjælpe med at implementere anbefalingerne fra de nationale retningslinjer via et indsatsforløb til forebyggelse af voldsomme episoder.

Hent programmet som pdf

Det praktiske

Tid og sted:
Odense Congress Center den 12. november 2019 kl. 10.00 – 15.30.

Pris: 490 kr.

Tilmelding: Senest den 23. oktober 2019.
Tilmeld dig her

Konferencen er en af mange formidlingsaktiviteter, der understøtter udbredelsen og anvendelsen af de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.