vindmøller samlet-beskåret 11. juni 2020

Konference om kvalitet i socialpsykiatrien

Vær med på Socialstyrelsens konference den 9. september og få ny viden og inspiration om recovery og rehabilitering.

Der bliver flere og flere borgere med psykiske vanskeligheder, og det udfordrer socialpsykiatrien. Socialstyrelsen har sat gang i en række initiativer, der skal være med til at udvikle kvaliteten af socialpsykiatrien. Den 9. september inviterer Socialstyrelsen ledere, medarbejdere, borgere og pårørende til stor konference med fokus på recovery og rehabilitering. Få ny viden og inspiration til at udvikle jeres lokale indsatser.

Program for dagen

Dagen indledes med en paneldebat, hvor borgere diskuterer kvalitet i socialpsykiatrien set fra borgerperspektiv. Klavs Serup Rasmussen fra Det Sociale Netværk faciliterer debatten.

To oplæg i plenum zoomer ind på kvalitet og recovery:

Julie Repper, Associate professor ved University of Nottingham holder oplæg om recovery og CHIME-modellen (Connection, Hope, Identity, Meaning and Empowerment)

Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent i Socialstyrelsen stiller skarpt på et mindshift i socialpsykiatrien – fra borgerinddragelse til kontrol i eget liv.

På programmet er desuden en række inspirationsworkshops om socialpsykiatriske indsatser med fokus på kvalitet. Hovedtemaerne er ‘Ledelse og organisation’, Helhed og sammenhæng’, ‘Samarbejdet med borgeren’, ‘Sundhed’, ‘Civilsamfund’ og ‘Uddannelse og beskæftigelse’.

Hør også, om hvordan kommuner og socialpsykiatriske tilbud kan få hjælp til at udvikle tilbuddene med et udviklingsforløb fra Socialstyrelsens indsatsteam.

Praktiske oplysninger

Tid og sted:
9. september kl. 10-15.30
Messecenter Fredericia

Pris: 475 kr. Det er gratis for borgere at deltage (der er et begrænset antal gratis pladser). OPDATERET: der er ikke flere gratis pladser, borgere kan deltage til nedsat deltagergebyr 375 kr.

Se programmet og tilmeld dig her senest den 19. august

Hent invitation og program som pdf

Konferencen afvikles af Socialstyrelsen i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, ViA University College, Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS.