vindmøller samlet-beskåret 11. juni 2020

Virtuel konference om kvalitet i socialpsykiatrien

Vær med på Socialstyrelsens konference den 9. september og få ny viden og inspiration om recovery og rehabilitering. Konferencen afvikles online.

OPDATERING 25.8.: Konferencen var planlagt som en fysisk konference. På grund af covid-19 afvikles den i stedet online. 

Der bliver flere og flere borgere med psykiske vanskeligheder, og det udfordrer socialpsykiatrien. Socialstyrelsen har sat gang i en række initiativer, der skal være med til at udvikle kvaliteten af socialpsykiatrien. Den 9. september inviterer Socialstyrelsen ledere, medarbejdere, borgere og pårørende til stor konference med fokus på recovery og rehabilitering. Få ny viden og inspiration til at udvikle jeres lokale indsatser.

Program for dagen

Dagen indledes med en paneldebat, hvor borgere diskuterer kvalitet i socialpsykiatrien set fra borgerperspektiv. Klavs Serup Rasmussen fra Det Sociale Netværk faciliterer debatten.

Julie Repper, Associate professor ved University of Nottingham holder oplæg om recovery og CHIME-modellen (Connection, Hope, Identity, Meaning and Empowerment)

På programmet er desuden en række inspirationsworkshops om socialpsykiatriske indsatser med fokus på kvalitet. Hovedtemaerne er ‘Ledelse og organisation’, Helhed og sammenhæng’, ‘Samarbejdet med borgeren’, ‘Sundhed’, ‘Civilsamfund’ og ‘Uddannelse og beskæftigelse’.

Hør også, om hvordan kommuner og socialpsykiatriske tilbud kan få hjælp til at udvikle tilbuddene med et udviklingsforløb fra Socialstyrelsens indsatsteam.

Praktiske oplysninger

9. september kl. 9-14.

Det er gratis at deltage.

Hent program med workshopbeskrivelser

Tilmeld dig senest den 3. september
(Hvis du allerede er tilmeldt den fysiske konference, skal du ikke tilmelde dig igen)

Konferencen afvikles af Socialstyrelsen i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, ViA University College, Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS.