job-mikrolaan 24. marts 2015

Koch-udvalget: Borgerne skal have mere indflydelse på vejen mod job

I sidste uge kom Carsten Koch-udvalgets rapport med anbefalinger til en ny virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere. En af anbefalingerne lyder, at borgerne skal have mere indflydelse på mål og indsats – fx gennem mikrolån og borgerbudgetter. Det er initiativer, som SUS allerede arbejder med.

Når borgerne selv får lov at sidde vil roret, vil de være mere motiverede for at gennemføre det, de går ind til. Derfor skal langtidsledige i højere grad selv have indflydelse på mål og indsats, når de skal i beskæftigelse.

Sådan lyder en af anbefalingerne i Carsten Koch-udvalgets nye rapport om indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Ekspertgruppen bag rapporten foreslår, at der afsættes 5 mio. kr. i 2016 og 2017 til, at en række kommuner kan iværksætte forsøg med at give borgere større indflydelse.

Det kan ske på flere måder:

– Den mest vidtgående model er, at kommunen simpelthen giver en pose penge til borgeren, som så frit kan vælge, hvad pengene skal bruges på. Kommunen kan også på forhånd opstille en række tilbud, som borgeren kan vælge imellem, og endelig kan borgere med gode forretningsideer få et mikrolån til at starte en virksomhed, siger Per Kongshøj Madsen, professor i arbejdsmarkedsforskning og medlem af ekspertgruppen, til Ugebrevet A4.

Gode erfaringer med mikrolån i Aarhus

I Aarhus Kommune er man allerede langt med  at give borgerne indflydelse i beskæftigelsesindsatsen. Sammen med SUS har kommunen udviklet et koncept for mikrolån – i form af erhvervsrådgivning og lån (på op til 50.000 kr.) til kontanthjælpsmodtagere og arbejdsledige, der ønsker at etablere sig som selvstændige.

Erfaringerne fra Aarhus er, at mikrolån er en gevinst for både borgeren og kommunen. Sammen med kommunens beskæftigelsesafdeling arbejder vi på at brede de gode erfaringer med mikrolån ud til flere kommuner og inspirere dem til at arbejde med konceptet.

Borgerbudgetter på vej

Med inspiration fra blandt andet mikrolån arbejder Aarhus Kommune, SUS og Social+ lige nu på iværksætte et forsøg med borgerbudgetter for langtidsledige. Ideen er at lade borgerne råde over et budget, så de selv vælger de tilbud, de mener vil øge deres chancer for at komme i job. Det kan fx være ved at tage et bestemt kursus, tage kørekort eller få rettet tænder.

Aarhus Kommune håber med tiden at få lov at finansiere en sådan ordning med penge fra aktiveringsbudgettet. Men det forhindrer lovgivningen i dag. Derfor vil forsøget  i første omgang være afhængigt af finansiering fra fonde.

Hvis I også er interesseret i et samarbejde om mikrolån eller borgerbudgetter, så kontakt os gerne.

Læs

Koch-udvalgets rapport: Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.
Artikel fra Ugebrevet A4: Svage ledige skal selv bestemme deres vej til job (23. marts 2015)
Blog: Mikrolån –  den nye intelligente aktivering