Kick off for nyt samarbejde om implementering og spredning af social IT

social it mand med ipadFire ud af fem botilbud for mennesker med funktionsnedsættelser bruger informations- og kommunikationsteknologi i hverdagen. Men bostederne deler sjældent erfaringer, og de færreste kommuner og regioner har en strategi for arbejdet. Det viser en landsdækkende kortlægning, som SUS gennemførte i 2012.

For at understøtte behovet for at udveksle erfaringer og arbejde mere systematisk med social IT på sociale tilbud har SUS inviteret Gladsaxe, Gentofte, Rødovre og Ballerup Kommuner samt Region Sjælland
med i projekt ’Implementering og spredning af social IT’.

Sparring og udvikling

I Region Sjælland ligger IT-projektet fint i tråd med det, regionen i forvejen havde på tegnebrættet, fortæller Stine Larsen, konsulent i socialafdelingen:

– Velfærdsteknologi og digitale løsninger er et af indsatsområderne i vores strategi for socialområdet – og social IT er jo er en del af det. Det er en større opgave at komme fra strategi til praksis og involvere tilbuddene bedst muligt. Derfor er det fint at være med i projekt ’Implementering og spredning’.  Vi samarbejder også med SUS om IT-ambassadører og har gode erfaringer med det.

– Vi ser projekt ’Implementering og spredning’ som et pilotprojekt, hvor vi både kan få sparring fra SUS og kan udvikle videre på vores egne tanker om en strategi for velfærdsteknologi på socialområdet.

Fra screening til handleplan

Tre af Region Sjællands i alt 14 sociale tilbud er med i pilotprojektet – det er Synscenter Refsnæs, Else Hus og Skelbakken. Første skridt i arbejdet er en IT-screening på de tre tilbud: Hvilke muligheder er der? Hvilke behov og ønsker har brugere og medarbejdere?  Hvad findes der allerede af social IT, og hvordan bliver teknologierne brugt?

– Vi ser projekt ’Implementering og spredning’ som et pilotprojekt, hvor vi både kan få sparring fra SUS og kan udvikle videre på vores egne tanker om en strategi for velfærdsteknologi på socialområdet.

Stine Larsen, konsulent, region Sjælland

Dernæst skal regionens taskforsk-gruppe, som tilbuddene er en del af, lave en handleplan for, hvordan social IT skal implementeres og spredes i regionen. Skal der sættes projekter i gang på tilbuddene? Hvilke teknologier skal i brug? Hvordan er arbejdsgangene? osv.

Samme proces er i gang i de fire kommuner, der er med i projektet.

De fire kommuner og Region Sjælland har hver i sær forpligtet sig til at invitere yderligere en kommune med i projektet – for at sætte skub i spredningen af social IT.

På tværs af kommuner og region er der etableret et vidennetværk med deltagere fra yderligere 15 kommuner.

Projekt Implementering og spredning af social IT løber fra september 2013 til udgangen af 2015. Projektet er finansieret af Helsefonden.

Kontakt

[kontakt mlj vbp abo]

Hent Social IT Labs guide til social IT i kommunen

 

Social IT på botilbud

  • 79 % af bostederne har en eller flere beboere, der bruger social IT
  • Social IT er mest udbredt blandt yngre beboere (under 35 år) med et højt funktionsniveau
  • De mest brugte teknologier er internetspil, YouTube, Facebook og e-mailprogrammer
  • 77 % af bostederne oplever, at brugen af social IT giver beboerne større livskvalitet
  • 73 % af bostederne udveksler ikke viden om social it med andre bosteder
  • 84 % af bostederne får ikke støtte til arbejdet med social IT fra forvaltningen
  • 17 % af kommunerne har en strategi for brugen af social IT.
  • Finansiering af teknologi, beboernes handicap og manglende tid er de største barrierer i arbejdet med social IT.

Kilde: Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark, SUS 2013.