Jobopslag: Sekretariatschef til Living IT Lab

Jobopslag Living IT Lab 101213

Socialt Udviklingscenter SUS har i en årrække arbejdet med at udvikle og implementere nye innovative IT-løsninger, der øger livskvaliteten for mennesker med funktionsnedsættelser.

Vi er nu i gang med at etablere et levende teknologisk eksperimentarium – et Living IT Lab. Lab’et skal understøtte udvikling af eksisterende og ny social IT, der styrker borgere med funktionsnedsættelser og ældre borgeres selvbestemmelse, kommunikation, sociale relationer og selvhjulpenhed.

Visionær sekretariatschef

Vi søger en visionær sekretariatschef, som skal være med til at opbygge, udvikle og forankre Living IT Lab. Lab’et etableres som en selvejende institution med 5-7 medarbejdere.

Hent jobopslaget på Jobindex.

Ansøgningsfrist 3. januar 2014. Rekrutteringsprocessen varetages af ekstern HR-partner.

Læs mere om SUS’ arbejde med social IT