job-i-sus-e1426003493802 10. marts 2015

Job i SUS: Vi søger en konsulent til social IT teamet

Pr. 1. maj søger vi en konsulent, der skal arbejde med at udvikle, implementere og sprede social IT til mennesker med handicap og psykiske vanskeligheder.

Socialt Udviklingscenter SUS søger en engageret konsulent, der brænder for at arbejde med IT-løsninger og sociale opfindelser til mennesker med funktionsnedsættelse og socialt udsatte grupper.

Som en fast del af Team Social IT vil du bruge din faglige kapacitet til at udvikle, implementere og sprede social IT. Det vil sige nformationsteknologi, der kan løfte brugernes livskvalitet i form af bedre kommunikation, selvbestemmelse, sociale netværk, læring, leg og øget selvhjulpenhed.

Vores og dit fremtidige mål er, at mennesker med handicap og psykiske vanskeligheder får lige adgang til og samme glæde af de mange teknologiske muligheder, der er i social IT.

Dit job

Du vil arbejde målrettet med at skabe og gennemføre projekter, indsatser og konsulentopgaver, der kan løfte livskvaliteten for vores målgrupper på det sociale område. Du vil få et udfordrende og afvekslende job, hvor du mestrer at begå dig på alle indflydelsesniveauer, og er parat til både intensive skriveprocesser, mundtlig formidling og aktiviteter ude af huset.

Som konsulent i SUS vil du bruge din gennemslagskraft, dit mod og din personlige styrke til at indgå i udviklende og anerkendende tværfaglige samarbejder med landets kommuner og regioner, sociale tilbud, IT-virksomheder og forskningsverdenen.

Fordi du er dygtig i alle facetter af projektarbejde, vil du få frihed og møde stor tillid, når du alene eller sammen med teamet ser og udvikler nye projektmuligheder eller kobler social IT til nye felter og fagområder.

Du bliver en del af en almennyttig, nonprofit forening med 23 års erfaring, der tør at bruge leg som katalysator for at skabe energi på det sociale område og sammenhold mellem kollegaerne.

Din profil

Du har 2-5 års erfaring som konsulent i projektorienteret arbejde og en uddannelse på kandidatniveau – fx inden for det samfundsvidenskabelige område, IT, ergoterapi eller pædagogik.

  • Du brænder for informationsteknologi, digitale løsninger eller velfærdsteknologi
  • Du er skarp til at se nye muligheder for IT i feltet og transformere dem til projektidéer
  • Du er en erfaren projektleder og har stærk evne til gennemføre projekter
  • Du har en solid metodisk værktøjskasse og faglig baggrund med afsæt i akademisk arbejde
  • Du har lyst at arbejde både tværfagligt og med forskellige opgaver – fx formidling, metodeudvikling, holde oplæg, facilitere processer og lave desk research
  • Du er optaget af brugernes perspektiver og har lyst til at arbejde for og med brugerindflydelse i udvikling af nye projektinitiativer
  • Du kender til eller har interesse for de forudsætninger og særlige udfordringer mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed kan have med hensyn til at bruge IT
  • Du har  viden om kommuner, forvaltning og evt. implementeringsprocesser

Som person er du selvkørende og trives godt i teamarbejde med sparring fra kollegaer som en del af hverdagen. Du er struktureret og analytisk tænkende, og du har en holdning til dit arbejde.

Ansøg

Vil du være konsulent i SUS, så send en ansøgning og CV til Karin Toft-Christensen på ktc@sus.dk senest d. 23. marts 2015.

Ansættelsen er en fuldtidsstilling fra 1. maj 2015 med løn efter aftale.

Har du spørgsmål til ansøgning eller jobbet, så kontakt:

temachef Villads Bach Petersen på vbp@sus.dk eller 6016 7060
vicedirektør Elsebeth Kirk Muff på ekm@sus.dk eller 4058 5299

Hent jobopslaget som pdf.
Læs mere om SUS’ arbejde med social IT.