Social media 9. november 2015

Inspirationsmøde om netværkssamråd og inddragende metoder

Netværkssamråd er en lovpligtig indsats til børn og unge, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet. Kom til gratis inspirationsmøde den 16. december og få viden om lovgivningen og ideer til kommunens arbejde.

Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter SUS holder i december inspirationsmøde om netværkssamråd. Mødet henvender sig til ledere og sagsbehandlere i kommunernes børne- og familieafdelinger.

På inspirationsmødet kan kommunerne få viden og ideer til arbejdet med netværkssamråd og inddragende metoder. På programmet er bl.a. lovgivningen og den praktiske planlægning og afvikling af netværkssamrådene. Deltagerne får også mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan man implementerer netværkssamråd.

Hvad er netværkssamråd?

Netværkssamråd skal hjælpe kriminalitetstruede børn og unge væk fra en kriminel løbebane ved at inddrage forældrene, relevante fagpersoner og personer fra deres private netværk i den hjælp og støtte børnene og de unge skal have.

Den 1. oktober 2014 trådte der nye regler i kraft. Når en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, skal kommunen indkalde til et netværkssamråd. De nye regler erstatter den tidligere regel om udarbejdelse af foreløbige handleplaner (Servicelovens § 57c).

Socialstyrelsen skal i samarbejde SUS støtte kommunerne i at implementere den nye lovgivning.

Inspirationsmøde – tid og sted

Inspirationsmødet holdes i Ringsted den 16. december

Det er gratis at deltage.

Yderligere oplysninger, program og tilmelding på Socialstyrelsens hjemmeside.