inspirationskatalog_nyhed Bæredygtige boligområder

Inspirationskatalog: Støtte til seksualitet hos mennesker med funktionsnedsættelser

Med kataloget i hånden kan professionelle begynde at tale om seksualitet og handicap. Og give konkret støtte til, at mennesker med de allersværeste handicap også får mulighed for at opleve seksualiteten på egne vilkår.

Hvordan kan fagpersoner give støtte til at mennesker med svære funktionsnedsættelser kan udleve deres seksualitet? Hvordan hjælper man uden at overskride borgerens – eller sine egne grænser? Og hvor går grænsen for, hvad en borger kan forvente hjælp til.

Et nyt inspirationskatalog fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap, SUMH og SUS tager fat på nogle af de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med omfattende fysiske, psykiske og kommunikative funktionsnedsættelser.

Inspirationskataloget bringer ny viden til underbelyst og forsømt område. Med kataloget i hånden kan professionelle begynde at tale om seksualitet og handicap samt give konkret støtte til, at mennesker med de allersværeste handicap også får mulighed for at opleve seksualiteten på egne vilkår. En god seksualitet i balance kan være med til at give livskvalitet.

Åben dialog og fælles handlegrundlag

Et af de første skridt er at sætte seksualitet på dagsordenen, have en åben dialog og etablere et fælles handlegrundlag for personalet. Det handler hverken om prostitution, eller om at personalet skal udføre seksuelle ydelser. Det  handler om at skabe nogle gode rammer for, at borgerne får glæde af deres egen seksualitet. Nogle gange skal der måske ikke mere til, end at en borger får mulighed for at se sin egen nøgne krop i et spejl.

Fem bosteder og aflastningstilbud har afprøvet forskellige indsatser og tilgange til arbejdet med seksualitet. Deres erfaringer, anbefalinger og forslag er indarbejdet i kataloget.

Et billede med en badeand der genspejler sig i et spejl. På billedet er teksten "multiple funktionsnedsættelser og seksualitetHent inspirationskataloget (pdf)
Bestil det trykte katalog på Ligelyst.dk

Yderligere information
Kim Steimle Rasmussen, specialkonsulent, SUMH
5190 7689, kim@sumh.dk